KOALA ACCESS CONTROL

KOALA : FACE Recognition Access Control Platform

 

MEGVII KOALA Access Platform

Megvii หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ของโลก ได้พัฒนาระบบ Access Control ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และสิ่งที่ Megvii Koala มีมากกว่าระบบอื่นๆคือ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน API ทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อ Megvii Koala ผ่าน API กับระบบ HR, ERP, Database หรือ Big Data Analytics รวมไปถึงการพัฒนา Application เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยกระดับการดูแลลูกได้อีกด้วย

คือ Face Detection and Recognition AIoT Solutions สำหรับ Gate Entry and Attendance  โดยผ่านอุปกรณ์ Smart PAD, Smart Camera และอุปกรณ์ AI Terminal

>> อ่านบทความเรื่องการใช้ Koala Platform สำหรับ Timeattendance <<

 

 

Open API

Megvii Koala Platform มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Koala Server ไปยัง Application หรือ Software อื่นๆผ่าน API โดย Megvii มี API Documentation เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำหรีับอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนา

 

 

ตัวอย่าง Report จาก Koala Platform

ในรีพอร์ตมีข้อมูลแจ้งรายละเอียดต่างๆของบุคคลทั้งในส่วนของ User (มีฐานข้อมูลใน database) และ Stranger (ไม่มีฐานข้อมูลใน database) บอกรายละเอียดชื่อ, ตำแหน่ง, จุดที่ผ่าน, รวมไปถึงอุณหภูมิด้วย ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

User Report

user report

 

Stranger Report

stranger

 

>> Solution Time Attendance ด้วย Megvii Koala Platform

 

Video ตัวอย่างการใช้งานจริง


MegVii Koala Access Control System พร้อมให้พาร์ทเนอร์ของเรา ได้ร่วมทดสอบ และนำเสนอลูกค้าได้แล้ววันนี้ ติดต่อทีมขายของเราได้ทุกสาขา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้
 
 
 
 
 

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)