EnGenius

ผู้นำด้านโซลูชั่นเครือข่ายไร้สายของโลก โดย EnGenius ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานตั้งแต่ผู้ใช้งานตามบ้าน สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย เมือง เทศบาล รวมไปถึงผู้ให้บริการ Public WiFi โดย EnGenius มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสัญญาณสูงสุด มีให้เลือกทั้งแบบ Indoor และ Outdoor และยังมีระบบ Network Management ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงโซลูชั่น Wireless Management Switch ที่สามารถบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายได้จากส่วนกลาง และยังมี POE Switch ที่ใช้งานง่าย และมีราคาประหยัดอีกด้วย

Download EnGenius EnSky Solution Brochure

Download EnGenius Cloud Solution Brochure