NVK ยินดีต้อนรับท่านเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับเรา สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย นอกเหนือจากราคาขายส่งแล้ว ท่านยังจะได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับรายระเอียดของผลิตภัณฑ์ และได้รับการอบรมทางเทคนิค รวมไปถึงการบริการหลังการขายอย่างดีที่สุด ทางทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะช่วยให้ท่านนำเสนอโซลุชั่น และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับลูกค้าของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

 1. Download แบบฟอร์มการสมัครเป็นตัวแทนจำ(เครดิต), Download แบบฟอร์มสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย(เงินสด)
 2. ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ [email protected] หรือ Fax: 0-2940-2071 
 3. จากนั้นรอผลการพิจารณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0-2940-2070 #1เอกสารประกอบการขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

 • Œ หนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 •  สำเนา ภ.พ. 20 (ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • Ž สำเนาทะเบียนการค้า
 •  กำหนดการรับส่งสินค้า / รับวางบิล / จ่ายเช็ค (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน)
 •  แผนที่ตั้งบริษัทของท่าน และ แผนที่รับเช็ค (ในกรณีที่รับส่งสินค้า/การวางบิล/การจ่ายเช็ค เป็นคนละที่กัน)
  ‘ Statement (เฉพาะกรณีที่ต้องการขอเครดิต)
 • ย้อนหลัง 1 เดือน กรณีขอเครดิตไม่เกิน 30,000.00 บาท
 • ย้อนหลัง 2 เดือน กรณีขอเครดิต 30,001 – 50,000บาท
 • ย้อนหลัง 3 เดือน กรณีขอเครดิต 50,001 – 100,000บาท
 • ย้อนหลัง 4 เดือน กรณีขอเครดิต 100,001 – 300,000บาท
 • ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีขอเครดิต ตั้งแต่ 300,000บาทขึ้นไป

NEWSLETTER SUBSCRIPTION