BULLET CAMERAS

กล้องรูปทรงที่ถูกออกแบบให้ทนต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกอาคารด้วยมาตรฐาน IP66, IP67, IP68 เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการติดตั้ง Bullet Cameras มีหลากหลายรุ่นหลากหลายความต้องการ สามารถ Zoom ได้ พร้อมด้วยปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น)

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

NEWSLETTER SUBSCRIPTION