Portalista

          ปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เกือบทุกสถานที่ในพื้นที่สาธารณะล้วนมีการให้บริการ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร โรงแรม โรงเรียนหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ และยังเป็นตัวช่วยทางการตลาดที่จะสามารถนำข้อมูลการใช้งาน Wi-Fi ของผู้ใช้บริการไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ ซึ่งหลายๆองค์กรไม่ควรมองข้าม Portalista จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และสร้างประโยชน์ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

          Portalista เป็น Web application ที่มีหน้าที่ในการจัดการการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Wi-Fi การกำหนดสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งระบบถูกออกแบบขึ้นเพื่อทำให้สถานที่ของท่านมีบริการ Wi-Fi ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถเข้าใช้งาน Wi-Fi ด้วย Username-Password, Self-Register รองรับการเข้าใช้งานด้วย Social Media และยังมีหน้า Dashboard สำหรับสรุปการเข้าใช้งาน Wi-Fi ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงบริการได้อีกด้วย โดยคุณสมบัติของ Portalista ก็มีหลากหลาย ดังนี้

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ NAS หลากหลายแบรนด์

ระบบ Portalista สามารถรองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ NAS ได้ถึง 8 แบรนด์ ได้แก่ Engenius, IBSG, Cisco, Meraki, Aruba, TPLink, Mikrotik, และ Fortinet

นำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านหน้าล็อกอิน

ในส่วนของหน้า Splash Page หรือหน้าสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานระบบสามารถเปลี่ยน Logo Background เปลี่ยนสีข้อความ สีปุ่มต่างๆ สามารถเลือก Field สำหรับกรอกข้อมูลแบบ Self-Register เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เลือกรูปแบบการเข้าใช้งานด้วย Username-Password และการเข้าใช้งานด้วย Social Media ได้แก่ Facebook Line และ Twitter เป็นต้น สามารถรองรับได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และสามารถเพิ่มวิดีโอหรือรูปภาพโฆษณา และเพิ่มแบบสอบถามได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สร้างความประทับให้กับผู้ใช้งานและประเมินความพึงพอใจหรือเพื่อต้องการทราบความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการได้

การบริหารจัดการข้อมูลแต่ละสถานที่และกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ดูแลระบบ

ในกรณีที่สถานประกอบการของท่านมีหลากหลายสาขา ระบบ Portalista สามารถทำงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารและจัดการการใช้งานของแต่ละสาขาได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมทั้งหมดของระบบได้ และสามาถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเมนูต่าง ๆ ของ Staff แต่ละสาขาได้


เก็บข้อมูลของลูกค้าได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใน Portalista จะมีการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic log) เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าได้จากการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล เป็นต้น (เฉพาะผู้ใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและ Consent) โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการได้อย่างชัดเจน

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

Portalista มีหน้า Dashboard สำหรับการดูข้อมูลผู้ใช้งานแบบ Real-time การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ สรุปการเข้าใช้งานเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน การออกรายงานในรูปแบบ Excel File ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาเริ่มต้นการใช้งาน ระยะเวลาการสิ้นสุดการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการตลาดในระบบอื่น ๆ เช่น Facebook Custom Audience หรือ Email Marketing เป็นต้น

การเชื่อมต่อกับระบบ Third Party

สำหรับระบบ Portalista นั้นมี API สำหรับการนำไปเชื่อมต่อกับระบบ Third Party ไม่ว่าจะเป็น  Active Directory สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของลูกค้า, POS สำหรับการแนบรหัส W-Fi ท้ายใบเสร็จ, CRM, SMS และ Email สำหรับการรับแจ้งเตือนหรือ OTP เพื่อการยืนยันตัวตน และการเชื่อมต่อกับ Line Official Account (Line OA) สำหรับการเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารผ่านทาง Line application

Portalista System Architecture

 


PORTALISTA PRODUCTS CATEGORY