Portalista

          ในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องยาก จึงทำให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก แทบจะทุกสถานทั้งในที่สาธารณะล้วนมีสัญญาณ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อ โรงแรม โรงเรียน ธนาคาร สถานพยาบาล ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งคาเฟ่ ล้วนมี Wi-Fi เพื่อบริการผู้เข้าใช้บริการ ดังนั้น Wi-Fi จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งยังมีส่วนช่วยทางการตลาดที่ไม่ควรมองข้าม Portalista จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และสร้างประโยชน์ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

          Portalista เป็น Web Application ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อทำให้สถานที่ของท่านมีบริการ Wi-Fi ที่ใช้งานง่าย โดยสามารถเข้าใช้งานด้วยระบบ Self-Register หรือ Social Media ทั้งยังมีหน้า Dashboard ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาการบริการ และนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่สถานประกอบการ และยังทำงานกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ซึ่งระบบ Portalista มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

ระบบ Portalista สามารถเพิ่มข้อมูลโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ในหน้า Login ได้ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในขั้นตอนของการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นยังสามารถให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่จะส่งหรือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจหรือเพื่อต้องการทราบความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการได้

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์

Portalista มีหน้า Dashboard สำหรับให้ผู้ประกอบการออกแบบหน้า Login สำหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน Logo, Background, Terms and Conditions, สีปุ่มต่าง ๆ, การกำหนดหน้า Landing page เป็นต้น นอกจากนี้ หน้าล็อกอินยังรองรับได้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

เก็บข้อมูลของลูกค้าได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใน Portalista จะมีการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic log) เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าได้จากการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด อีเมล์ เป็นต้น (เฉพาะผู้ใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและ Consent) โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสถานประกอบการได้อย่างชัดเจน

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

Portalista มีหน้า Dashboard สำหรับการออกรายงาน ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกในแบบฟอร์มการลงทะเบียนจะสามารถ Export ออกมาในรูปแบบ Excel File ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ระยะเวลาเริ่มต้นการใช้งาน ระยะเวลาการสิ้นสุดการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการตลาดในระบบอื่น ๆ เช่น Facebook Custom Audience หรือ Email Marketing เป็นต้น

Multi-Level Permission and Locations

หากสถานประกอบการของท่านมีหลายสาขา ระบบ Portalista จะเป็นศูนย์กลางในการบริหารและจัดการการใช้งานของแต่ละสาขาได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมทั้งหมดของระบบได้ และสามาถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและเมนูต่าง ๆ ของ Staff แต่ละสาขาได้

Portalista System Architecture

Compatible Products


PORTALISTA PRODUCTS CATEGORY

NEWSLETTER SUBSCRIPTION