FACE48 : NVK48

          หลายๆองค์กรอาจจะเจอกับปัญหาการต่อคิวยาวเพื่อสแกนนิ้วมือเข้างาน การแตะบัตรสแกนบัตรเพื่อลงเวลางานสำหรับพนักงาน หรือแม้กระทั่งสำหรับแขกผู้มาติดต่อที่จะต้องทำการแลกบัตรเพื่อเข้าสู่สถานที่ภายในองค์กร ซึ่งในบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์การทำบัตรสูญหาย การสแกนบัตรแทนกัน ไม่สามารถที่จะตรวจสอบประวัติการเข้า – ออกสถานที่ภายในองค์กรย้อนหลังได้ และยากที่จะป้องกันบุคคลต้องห้าม 

          จากปัญหาเหล่านี้ ทางบริษัทของเราจึงได้มีการพัฒนา Platform ชื่อว่า FACE48 ซึ่งเป็น Web Application ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประมวลผลและเปรียบเทียบระหว่างการตรวจจับใบหน้ากับข้อมูลใน Database ทั้งพนักงานและแขกผู้มาติดต่อขององค์กร โดยรองรับการทำงานร่วมกับ Face Recognition Platform ได้ 2 แบรนด์ คือ Megvii และ Hikvision ซึ่งระบบ FACE48 มีคุณสมบัติในการทำงานที่หลากหลาย ดังนี้

กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน (User Management)

ระบบ FACE48 สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้งานได้ออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ พนักงาน แขกผู้ติดต่อ ที่สามารถแบ่งย่อยได้เป็นแขกทั่วไปและแขก VIP และบุคคลต้องห้ามหรือ Blacklist นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Access Control Rule เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้า-ออกพื้นที่ของบุคคลแต่ละประเภทได้

การบริหารจัดการข้อมูลได้หลากหลายองค์กร/สาขา (Multi-tenant and multi-level permission)

ในกรณีที่องค์กรของท่านมีหลากหลายสาขาหลากหลายภูมิภาค หรือภายในตึกหรืออาคารของท่านมีหลากหลายบริษัท ระบบสามารถที่จะบริหารและจัดการองค์กรในรูปแบบ Multi-Tenant สามารถแบ่งเป็นสาขา ภูมิภาค แบ่งเป็นบริษัท แผนก หรือแม้กระทั่งตำแหน่งงานได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูและข้อมูลให้กับผู้ดูแลระบบในแต่ละสาขา แต่ละบริษัท เพื่อที่จะสามารถบริหารงานในส่วนของตนเองได้

บันทึกเวลางานอย่างแม่นยำ (Time Attendance)

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (Time Attendance) เป็นอีก Feature หนึ่งในระบบ FACE48 ที่มีความสามารถในการจัดการและกำหนดเวลาเข้า-ออกงาน กำหนดกะการทำงานให้แก่พนักงาน กำหนดวันหยุดและวันลาประจำปีได้ พร้อมทั้งมีรายงานสรุปการเข้า-ออกงานของพนักงานที่สามารถดูได้เป็นรายวัน รายเดือนและสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้

สร้าง Event หรือนัดหมายสำหรับการลงทะเบียนเข้าพื้นที่ (Visitor Management System)

VMS หรือ Visitor Management System ของระบบ FACE48 สามารถกำหนดวันและเวลาสำหรับการจัดงาน Event หรือนัดหมายต่างๆ สามารถออกแบบแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนและสร้าง QR Code สำหรับสแกนลงทะเบียน โดยแขกผู้ร่วมงานหรือแขกที่มาติดต่อจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดก็จะสามารถเข้างานหรือสถานที่นั้น ๆ โดยการสแกนใบหน้าได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแบบสอบถามก่อน-หลัง การลงทะเบียนได้ รวมถึงการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติการลงทะเบียนของแขกให้กับผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนก่อนการอนุมัติเข้าพื้นที่

ระบบ Visitor Management บนตู้ Kiosk

นอกจาก Visitor management system จะสามารถทำงานบน Web browser ได้แล้ว ระบบยังสามารถทำงานได้บนตู้ Kiosk ที่ผู้ลงทะเบียนสามารถทำการเสียบบัตรประชาชนเพื่อทำการลงทะเบียน และทำการถ่ายรูปเพื่อทำการเปรียบเทียบใบหน้าระหว่างรูปในบัตรประชาชนและรูปที่ถ่ายที่ตู้ Kiosk ด้วย B4H จากแบรนด์ Megvii หากเปรียบเทียบแล้วเป็นคนเดียวกันก็สามารถสแกนใบน้าเข้าพื้นที่ได้ทันที

รายงานและภาพรวมการใช้งาน (Analytics)

จากการสแกนใบหน้าเข้า-ออกสถานที่ของทั้งพนักงานและแขกผู้ติดต่อ หรือแม้กระทั่งการสแกนใบหน้าของบุคคลต้องห้าม ระบบ FACE48 สามารถแสดงผลการสแกนใบหน้าแบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบประวัติการเข้า – ออกย้อนหลังได้ สามารถดูผลการสแกนใบหน้าได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและเป็น Timeline ได้ ที่สำคัญสามารถดึงข้อมูลรายงานออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้อีกด้วย เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรได้

เชื่อมต่อกับระบบ 3rd Party ด้วย API

ระบบ FACE48 สามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้ผ่านการทำงานของ API ได้แก่ อุปกรณ์สแกนใบหน้าแบรนด์ Megvii และ Hikvision รวมถึงกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถ (ANPR Camera) การเชื่อมต่อกับระบบลิฟต์ แบรนด์ Schindler เมื่อมีการสแกนใบหน้าก็สามารถระบุได้ว่ามีสิทธิ์ไปชั้นไหนบ้าง การเชื่อมต่อกับระบบ Access Control แบรนด์ Lenel สำหรับการจัดการสิทธิ์เปิด-ปิดประตูด้วยบัตรและใบหน้า และการเชื่อมต่อกับ Email หรือ SMS สำหรับการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น แจ้งเตือนบุคคล VIP แจ้งเตือนบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด เป็นต้น

ตัวอย่าง Dashboard บนระบบ FACE48 สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้อง ANPR จาก Hikvision 


การตรวจจับป้ายทะเบียนรถแบบ Real-time

Log การตรวจจับป้านทะเบียนรถ

Software diagram

Use Case

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://face48.com/#use-cases

uc11          uc3

uc4          uc5

uc6          uc7

 


FACE48 : NVK48 PRODUCTS CATEGORY