FACE48 : NVK48

          ทุกวันนี้หลายๆองค์กรมักจะประสบปัญหาการต่อคิวยาวเพื่อสแกนนิ้วเข้างาน แตะบัตรเพื่อเข้าทำงาน รับบัตรหรือคีย์การ์ดเพื่อเข้าไปในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งในบางครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์การทำบัตรหรือคีย์การ์ดสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของพนักงานและแขกย้อนหลังได้ ไม่สามารถป้องกันบุคคลต้องห้าม (Blacklist) ได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังมีความกังวลในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในกรณีที่ต้องมีการสแกนนิ้วและช่วงเวลาเร่งรีบที่มีผู้คนหนาแน่น เป็นต้น เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) จึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับองค์กรและผู้มาติดต่อ

           FACE48 เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีและอัลกอริทึม ซึ่งได้รับการพัฒนาและออกแบบให้สามารถประมวลผลและจดจำใบหน้าได้จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) โดยจะทำงานร่วมกับระบบ Face Recognition Server ยี่ห้อ Megvii (Koala Platform) ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Public Cloud และ Private Cloud ทั้งนี้ยังสามารถรองรับใบหน้าได้ถึง 200,000 ใบหน้า ป้องกันการใช้ใบหน้าจากรูปภาพ และง่ายสำหรับการติดตั้ง ซึ่งระบบ FACE48 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ดังนี้

เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับองค์กรและแขกผู้มาติดต่อ

FACE48 มี Feature Access Control ที่ทำงานร่วมกันกับ Hardware เพื่อให้สิทธิ์การเข้า-ออกสถานที่ของบุคลากรภายในองค์กรและผู้มาติดต่อ โดยจะสแกนใบหน้าเพื่อเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดจากบุคคลภายนอกเข้ามายังสถานที่ภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งยังช่วยลดปัญหาการต่อคิวยาวเพื่อรับ/คืนบัตรหรือคีย์การ์ดสำหรับการเข้า-ออกสถานที่ โดยระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของพนักงาน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งบุคคลต้องห้ามได้ (Blacklist) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรและผู้มาติดต่อ

ลดปัญหาการเข้างาน-ประชุมสาย

ระบบบันทึกการเข้า-ออกงาน (Time Attendance) เป็นอีก Feature หนึ่งในระบบ FACE48 ที่มีความสามารถในการจัดการและกำหนดเวลาเข้า-ออกงานได้ ซึ่งสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการเข้างานได้ด้วยการสแกนใบหน้าที่มีการประมวลผลอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลานานในการแตะบัตรหรือสแกนนิ้วในช่วงเวลาเร่งรีบ

บริหารจัดการองค์กรได้หลากหลายองค์กร

ระบบ FACE48 สามารถบริหารและจัดการองค์กรในรูปแบบ Multi-Tenant โดยสามารถแบ่งเป็นบริษัท แผนก ตำแหน่ง ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ดูแลระบบแต่ละคนหรือแต่ละองค์กรได้

บริหารจัดการบุคคลได้หลากหลาย

FACE48 มีความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลได้ โดยสามารถแบ่งประเภทของบุคคลได้เป็น พนักงาน (Employee) ผู้มาติดต่อ (Visitor) และบุคคลต้องห้าม (Blacklist)

สร้าง Event หรือนัดหมายล่วงหน้า

Feature VMS (Visitor Management System) ในระบบ FACE48 สามารถทำหน้าที่ในการสร้าง Event หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ โดยการให้แขกผู้ร่วมงานหรือแขกที่มาติดต่อได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยการสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด แขกผู้ร่วมงานหรือผู้มาติดต่อจะสามารถเข้างานหรือสถานที่นั้น ๆ โดยการสแกนใบหน้าได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแลกบัตร

เชื่อมต่อกับระบบ 3rd Party

ระบบ FACE48 สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่องค์กรหรือบริษัทของท่านมีอยู่ โดยการทำงานผ่าน API เช่น การเชื่อมต่อกับระบบลิฟต์ ยี่ห้อ Schindler เพื่อให้ระบบลิฟต์สั่งเปิดเครื่องกั้นประตูและกำหนดชั้นของลิฟต์ สามารถเชื่อมต่อกับ LINE และ Cliq เพื่อรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ จากระบบ FACE48 เช่น การแจ้งเตือนบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด เป็นต้น

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

ระบบสามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ ค้นหาประวัติย้อนหลังได้ ออกรายงานแบบรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน โดยสามารถแสดงข้อมูลได้ในรูปแบบของกราฟ และสามารถออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ได้

 

Use Case

uc11          uc3

uc4          uc5

uc6          uc7

 


FACE48 : NVK48 PRODUCTS CATEGORY

NEWSLETTER SUBSCRIPTION