AI CAMERA

Hikvision ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตกล้องวงจรปิดชั้นนำ แต่ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI สำหรับการรักษาความปลอดภัย นำเสนอโซลูชั่น AI ครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินงาน

หัวใจสำคัญของ Hikvision AI:

  • อัลกอริทึม Deep Learning: Hikvision พัฒนาอัลกอริทึม Deep Learning เอง ผ่านการฝึกฝนโมเดล AI กับข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้ AI ของ Hikvision แม่นยำและชาญฉลาดกว่า AI ทั่วไป
  • การประมวลผลแบบ Edge: Hikvision นำเสนออุปกรณ์ AI ที่รองรับการประมวลผลแบบ Edge ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลาง
  • การผสานรวม: Hikvision AI ออกแบบมาให้ผสานรวมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้งาน Hikvision AI:

การจดจำใบหน้า: Hikvision AI สามารถจดจำใบหน้าบุคคลได้อย่างแม่นยำ

 

การตรวจจับยานพาหนะ: Hikvision AI สามารถตรวจจับยานพาหนะ ตรวจจับป้ายทะเบียน และวิเคราะห์สภาพการจราจร

 

การวิเคราะห์พฤติกรรม: Hikvision AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลที่สนใจ ตรวจจับบุคคลต้องสงสัย และป้องกันเหตุร้าย

 

การวิเคราะห์ข้อมูล: Hikvision AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ

 

การตรวจจับการบุกรุก : Perimeter : Hikvision AI สามารถวิเคราะห์แยกแยะผู้บุกรุกได้อย่างแม่นยำ

 

เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน : Work-safety : Hikvision AI สามารถตรวจจับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงงานได้

 

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)