EMERGENCY ALARM

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต โดยมีการนำเอาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย ให้กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทาง Hikvision ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต จึงได้พัฒนาส่วนของ ผลิตภัณฑ์เตือนภัยฉุกเฉิน หรือ Emergency Alarm ขึ้นมาเพื่อติดตั้งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือต้องการความปลอดภัย อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
ชุดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินของ Hikvision ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในที่สาธารณะเพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับพื้นที่ที่ติดตั้ง สัญญาณเตือนเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและจำเป็นต้องตอบสนองอย่างทันท่วงที ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน เช่น แบบติดตั้งบนเสาและแบบติดตั้งในรูปของกล่องสัญญาณเตือนภัย เพื่อครอบคลุมพื้นที่ และสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์สัญญาณเตือนฉุกเฉินสามารถติดตั้งได้ทั่วเขตเมือง โดยให้บริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยับยั้งอาชญากรอย่างทันท่วงที และสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น
ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์
 SOS Button เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือ ผู้กดสามารถส่งสัญญาณเตือน หรือขอความช่วยเหลือผ่านปุ่ม SOS ที่ใกล้ที่สุดไปยังศูนย์เฝ้าระวังได้ทันที
 Video Linkage and Record / Audio Intercom กล้อง PTZ สามารถแสดงภาพปัจจุบัน พร้อมบันทึกภาพ ในจุดเกิดเหตุพร้อมส่งภาพไปยังศูนย์เฝ้าระวังหรือส่วนกลางที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังยังสามารถสื่อสารผ่านเสียงได้เมื่อต้องการไปยังจุดเกิดเหตุ
 Broadcast / Dispatch Police เจ้าหน้าที่ในศูนย์เฝ้าระวัง สามารถประกาศคำเตือนผ่านศูนย์เฝ้าระวังเพื่อยับยั้งอาชญากร ในพื้นที่เฝ้าระวัง และได้ขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลไปยังตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบ
อุปกรณ์ชุดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินของ Hikvision มีส่วนช่วยในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะรวมถึงพื้นที่เสี่ยง โดยหากมีการติดตั้งอุปกรณ์ในสถานที่ต่างๆ จะทำให้ลดการเกิดอาชญากรรม สร้างความมั่นใจ ส่งผลในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070

 

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)