Time Attendance Solution ด้วย Megvii Koala Platform

 

Key Features

- Touchless Technology สแกนเข้างานด้วยใบหน้า ลดจุดสัมผัส ลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

- เช้าออฟฟิตด้วยใบหน้า พร้อมลงเวลาทำงานทันที

- Multi-Face Recognition สแกนหน้าได้พร้อมๆกัน 3-5 คน

- สแกนได้รวดเร็ว (เพียง 5 วินาทีต่อใบหน้า), ความแม่นยำระดับ 99.5%

- สามารถเชื่อมต่อกับประตูแม่เหล็ก หรือ Speed Gate ได้ (Megvii Pad)

- ไม่สามารถข้าออก หรือลงเวลางานแทนกันได้ ด้วย Liveness Detection สามารถป้องกันการหลอกด้วยรูปภาพหรือวีดีโอได้ถึง 98%

- รองรับจำนวนพนักงานและ Visitor ถึง 200,000 คน

- มีระบบ Time Attendance สามารถกำหนดช่วงเวลาทำงาน และสร้างรายงานได้

- มีระบบคำนวณเวลาเข้าออกงาน พร้อมให้ Export ออกมาในรูปแบบ Excel

- สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HR, CRM หรือระบบอื่นๆผ่าน API

Touchless Technology แม่นยำ ไร้จุดสัมผัส ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค


เทคโนโลยี AI ด้าน Face Recognition ก้าวหน้ามากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำมาใช้งานเพื่อระบุตัวตนสามารถทำได้รวดเร็ว แม่นยำ จนถึงในระดับที่สามารถนำมาใช้แทนการสแกนลายนิ้วมือ หรือบัตร IC Card โดย Face Recognition นั้นมีข้อได้เปรียบกว่าระบบสแกนลายนิ้วมือที่ทำงานช้า และต้องใช้นิ้วมือเราสัมผัสเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่เป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบัน และปลอดภัยกว่าระบบบัตร IC มาก เพราะบัตร IC นั้นเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ ทำให้บัตร IC เป็นระบบที่มีช่องโหว่สูงมากๆ 

 

เข้าทำงานได้คราวละหลายๆคน หมดปัญหาคอขวด

ด้วย Megvii Koala Camera ที่สามารถสแกนใบหน้าได้พร้อมๆกัน 3-5 ใบหน้าต่อวินาที เหมาะสำหรับการใช้บันทึกการเข้าออกของพนักงานโรงงาน หรือโรงเรียน หรือสำหรับสถานที่ที่ต้องการความรวดเร็วในการเข้าออก โดย Megvii มีระบบ Signage ที่จะแสดงผลการสแกนหน้าของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้พนักงานหรือนักเรียนสามารถรู้สถานะการเข้าออกของตัวเองได้อีกด้วย

เดินเข้าออกออฟฟิต เท่ากับลงเวลาเข้าและออกงานได้ทันที


เมื่อเราติดตั้งระบบสแกนใบหน้าเพื่อเข้าออกประตูบริษัท หรือโรงงาน นอกจากความสะดวกสบายแล้ว และรวดเร็วแล้ว ทุกครั้งที่สแกนหน้าเพื่อเข้าบริษัทระบบจะทำการบันทึกวันเวลา ประตูที่เข้าหรืออก รวมถึงรูปภาพใบหน้า ลงไว้ในฐานข้อมูลทันที รวมไปทุกการเข้าออกระหว่างวัน โดย Koala มีระบบ Time Attendance ในชุดมาตรฐานอยู่แล้ว สามารถกำหนดช่วงเวลาทำงาน วันหยุด โดยระบบสามารถสร้างรายงานการเข้าออกของพนักงานอย่างละเอียด เช่นสรุปการเข้างานสาย เข้างานก่อนเวลา หรือขาดงาน และสามารถ Export เป็นรูปแบบ Excel ได้อีกด้วย นอกจากนั้น Megvii ยังมี API เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้อีกด้วย

 

สามารถกำหนดเวลาเข้างาน, กำหนดเวลากี่นาทีถึงเรียกว่ามาสาย, กำหนดเวลาเลิกงาน และกำหนดเวลาออกก่อนเวลาเลิกงานกี่นาทีถึงเรียกว่าออกก่อนเวลา

ระบบสามารถกำหนดเวลาวันหยุดได้ตลอดปีปฏิทินด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างข้อมูลสรุปพนักงานทั้งหมดเบื้องต้น


โดยระบบจะสามารถแจ้งสรุปเบื้องต้นดังนี้
Punctual (Days) - เข้างานตรงเวลา
Late (Times) - เข้างานสาย
Left early(Times) - ออกก่อนเวลา
Missing Clock in/Out  (Times) - ไม่มีการบันทึกเวลา
Number of days adbsent - จำนวนวันที่ขาดงาน

ตัวอย่าง Report ของพนักงานทั้งหมด

ตัว Report จะแสดงรายละเอียดจำนวนวันทั้งหมดที่ มาสาย, ออกก่อนเวลา, ขาดงาน และรายละเอียดของแต่ละวัน

สามารถดูได้เป็นรายบุคคลที่แบ่งแยกสีตามเป็นรายวัน
1.ชื่อพนักงานที่ต้องการดูรายละเอียด
2.สถานะรายละเอียดของสี

ตัวอย่าง Report เป็นรายบุคคล

ตัว Report จะแสดงรายละเอียด Time Stamp เข้า-ออกเป็นรายวัน และสรุปเวลาเข้างานสาย และ ออกก่อนเวลาให้ทันที

ระบบ Koala Platform สำหรับ Report นั้น สามารถทำการเขียน API เพื่อดึงข้อมูล event ต่างๆ รวมถึง Time Stamp นำไปจัดเรียงลำดับตามความต้องการเพื่อทำ Report นำไปเข้าระบบ HR ได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องทำการ Customize เพิ่มเติมนั้นเอง

สำหรับความกงวลที่ว่าจะสามารถนำรูปมาหลอกแทนคนจริงได้หรือไม่นั้น ระบบ Koala Platform จะตรวจสอบด้วย Liveness Detection ซึ่งสามารถปรับจูนค่าความแม่นได้อีก และสามารถทำการเปิด หรือ ปิด โหมด ​Liveness Detection นี้ได้

สำหรับ History Record แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ User records, Stanger Records, Yellow list Records โดยสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนโดยจะแยก Employee หรือ Stranger ได้ รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ Snap ภาพนั้นมาด้วย

สำหรับหน้าจอแสดงผลการเข้างานออกงาน หรือ จะใช้งาน Welcome Greeting ในระบบเดียวกันก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยสามารถปรับเปลี่ยน Theme ได้ถึง 6 Theme ด้วยกัน

ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงผล โดยการเข้าทำงานได้วยระบบกล้อง

Theme High-density นี้จะเป็น Theme ที่เหมาะสำหรับการใช้งาน Time Attendance มากที่สุด เนื่องจากจะแสดงรูปได้ถึง 7 ท่าน และ ระบุเวลา Stamp Time บนหน้าจอให้ด้วย

Theme Simple จะเป็น Theme ที่เรียบง่าย โดยจะสามารถปรับเปลี่ยน Logo, Backgroud ด้านหลังภาพได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ทั้ง Time Attendance และ Welcome Greeting ได้ด้วย 

ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงผล โดยการเข้าทำงานได้วยระบบ PAD

Megvii Koala Platforjm Architecture

Megvii Koala Platform Hardware

 

ตัวอย่างการ Integrate เข้ากับ Cloud HR Management Solution : Zoho People

ตัวอย่าง การ Integrate Megvii Face Recognition System เข้ากับ HRM (HRIS) บน Cloud ด้วยการเขียน Middleware ให้ เอาข้อมูลจาก Megvii Koala API ส่งข้อมูลเข้าระบบ Zoho People HR Management system ที่อยู่บน Cloud สามารถทำได้ ภายในไม่กี่ชั่วโมง...
 
โดยการเชื่อมต่อไปยัง HRM ที่บริษัทมีใช้อยู่เดิมนั่น เพื่อทำการคำนวณ Time Attendance แบบ Real-time ซึ่งบน Zoho people สามารถคำนวณเวลาทำงานได้หลากหลายกว่าระบบ Attendance บน Megvii เช่นการทำงานเป็นกะ การคำนวณ OT การทำ Project Time Logging เป็นต้น
 
 
 
ตัวอย่างการ Integrate Face Recognition Time Attendance ยิงใส่ Micro Messenger Platform ( Slack และ Microsoft Team) ผ่าน Megvii Koala API
 
 

ซึ่งของที่บริษัทเราใช้ Cliq Platform โดยเมื่อมีพนักงาน Scan เข้าห้องทำงานในจุดต่างๆ ก็จะมีการแจ้งเตือน บอกตำแหน่งเพื่อนร่วมงานในทีมของเรา และแขกที่เข้ามาที่แผนกของเราได้อย่างอัตโนมัติครับ

การแจ้งเตือนแบบนี้สามารถทำได้บน Line Platform เช่นกัน แต่สำหรับการใช้งานในองค์กรแล้ว การแจ้งเตือนบน Slack, MS Team และ Cliq ประเภทนี้ จะมีความปลอดภัย และควบคุมการ Flow ของข้อมูลได้ดีกว่า Line มากครับ

ในขณะเดียวกัน API ชุดนี้ก็เชื่อมต่อไปยัง HR Application บน Cloud เพื่อทำการลงเวลาเข้าออกงาน และคิด OT ได้ทันทีครับ

 
 

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS