BOX CAMERAS

กล้อง Box Camera เป็นกล้องที่ถูกออกแบบให้ติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้เมื่อติดตั้งพร้อมกับ Housing มีเลนส์ทั้ง Fix Len / Vari-Focal Len เพื่อตอบสนองตามตำแหน่งติดตั้งต่างๆให้มุมมองภาพนั้นเป็นไปตามความต้องการได้

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)