Ulucu

Ulucu ได้นำเอา AI เข้ามาผสานกับกล้องวงจรปิดให้มีความสามารถในการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจรีเทลได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Heat Map Analysis, Customer Flow, Member Indentification, AI Store Inspection และมี Data Analysis Dashboard ที่ช่วยให้ผู้บริหาร แผนกการตลาด และทีมขาย สามารถมีข้อมูล Customer Insight เพื่อนำไปออกแบบกลยุทธ์ ปรับปรุง การบริหารร้านค้า รวมไปถึงสามารถนำไปสร้าง Campaign ทางการตลาดได้อีกด้วย

AI-based Customer Analysis : รายงาน Customer Insight ที่นักการตลาดอยากได้มากที่สุด

Ulucu มีโซลูชั่นที่เรียกว่าเป็น Smart People Counting solution โดยจะมีความสามรถมากกว่าระบบ People Counting โดยทั่วๆไปที่จะสามารถนับคนเข้าออกของแต่ละสาขาได้เท่านั้น แต่ Ulucu เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีหลายสาขา หรือห้างสรรพสินค้าที่มีทางเข้าทางออกหลายประตู เนื่องจาก Ulucuเป็นโซลูชั่น AI ที่ประมวลผลบน Cloud ทำให้ Ulucu สามารถนำเอาภาพไปวิเคราะห์บน Cloud จึงสามารถให้รายงานได้ละเอียดมากกว่า และสามารถให้รายงานในระดับ Nationwide ของทั้งธุรกิจได้เช่น Unique Visitor, Membership, Returned Customer, Stay time, Age, Gender เป็นต้น 

People Management

และนอกจากนั้น Ulucu ยังสามารถแยกได้ว่าบุคคลที่ตรวจนับได้นั้นอยู่ในกลุ่มใดเช่นเป็น Blacklist, Employee, Non-customer หรือ Member เป็นต้น โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกันสำหรับทุกสาขา ทำให้ธุรกิจสามารถทราบถึงพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างละเอียด และสามารถนำไปข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมาก นอกจากนั้นยังมีระบบ VIP Notification คือระบบที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้า VIP เข้ามาใช้บริการ และสามารถ assign พนักงานเข้าไปทำการดูแลลูกค้าคนสำคัญนั้นๆได้อีกด้วย

Customer Data Analysis and Customer Data Mining

In-store Customer Conversion ระบบสามารถตรวจจับลูกค้าที่เดินผ่านเทียบกับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน (Conversion Rate) หรือแม้แต่จำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านแล้วทำการซื้อสินค้าหรือไม่ (Transaction Conversion Rate) โดยผุ้บริหาร สามารถนำข้อมุลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบ Performance และหาจุดบกพร่อง ของแต่ละสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Entry Portrait: Ulucu สามารถให้ทราบถึง Profile ของลุกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ เป็นสมาชิกหรือไม่ หรือระยะเวลาที่อยู่ในร้านเป็นต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นักการตลาดต้องการเป็นอย่างยิ่ง

Assessment on Marketing Effect: ด้วยรายงาน Customer Flow ที่สามารถให้รายงานจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างละเอียดทั้งตำแหน่งร้านค้าและช่วงเวลา ทำให้นักการตลาดสามารถประเมินประสิทธิภาพของ Marketing Campaign หรือ Promotion ได้ว่าประสบความสำเร็จและได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนได้

Open API

Ulucu มี Opne API ที่นักพัฒนาสามารถดึงข้อมูลไปใช้กันกับระบบอื่นๆต่อได้อย่างสะดวก

 

ULUCU PRODUCTS CATEGORY