Visitor Management System with ANPR Camera Hikvision

โพสเมื่อ 26/03/2022 10:29 | อัพเดท 27/04/2022 08:01

 

48

ในปัจจุบันนี้ เมื่อเราเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลไปในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารต่างๆ ก็จะต้องมีการแลกบัตร แลกคีย์การ์ดสำหรับการขอเข้าพื้นที่ ซึ่งในบางครั้งก็สร้างความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนบัตรต่างๆ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเข้า-ออกผ่านช่องทางการเข้า-ออกของรถ อีกทั้งในกรณีที่ใช้คีย์การ์ดร่วมกับบุคคลอื่นก็เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกด้วย

Face48 :: Visitor/Parking Management Solution ประสานเทคโนโลยี Face recognition AI เข้ากับ ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน ที่สามารถอ่านทะเบียนไทยได้แม่นยำที่สุดระบบหนึ่ง

- จัดการพนักงานและแขกผู้มาเยือนด้วยใบหน้าและ QR Code
- ระบบ Time Attendane สมบูรณ์แบบ
- เข้าลานจอดรถอัตโนมัติด้วยป้ายทะเบียน ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า
- ตรวจสอบประวัติการเข้าออกอาคารของทั้งคนและรถได้อย่างแม่นยำ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดของคน ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกสบายต่อพนักงานและผู้มาเยือน

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้และการเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากขึ้น ทาง FACE48 จึงได้พัฒนา Software ที่ทำงานร่วมกับกล้อง ANPR Camera สำหรับวิเคราะห์และตรวจจับป้ายทะเบียนรถที่มีความแม่นยำสูง ตรวจจับได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร ระบุชื่อจังหวัดในประเทศไทยได้อีกด้วย ซึ่งกล้อง ANPR จากทาง Hikvision นี้สามารถทำงานร่วมกับระบบ FACE48 ได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อด้วย ISAPI เมื่อมีการตรวจจับป้ายทะเบียนรถเกิดขึ้น กล้อง ANPR จะส่งแจ้งเตือนมายังระบบ FACE48 และจะทำการประมวลผลเพื่อแสดงเป็น Log และรายงานในหน้า Dashboard ของ FACE48 เพื่อสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก

face48

นอกจากนี้กล้อง ANPR Camera ของทาง Hikvision ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Access control เช่น Barrier Gate เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไม้กั้นประตูสำหรับทางเข้าและออกรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับ Visitor Management System สำหรับจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ ที่ทาง FACE48 ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาโดยสามารถที่จะสร้างแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเข้าพื้นที่ของทั้งพนักงานและผู้ติดต่อหรือลงทะเบียนเข้างาน Event ต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนด Field สำหรับการกรอกข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันและเวลาขอเข้าพื้นที่และป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น เมื่อมีการกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ระบุเวลาเข้าพื้นที่และป้ายทะเบียนรถแล้ว ก็สามารถเก็บเป็นข้อมูลในระบบ FACE48 เมื่อมีรถยนต์ที่ป้ายทะเบียนได้ลงทะเบียนไว้เข้ามายังพื้นที่ก็สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้ทันที ไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนบัตร และยังสามารถสร้าง QR Code สำหรับให้ผู้ติดต่อได้ลงทะเบียนล่วงหน้า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบการแจ้งเตือนต่างๆ ได้แก่ Email และ SMS ได้อีกด้วย และผู้ดูแลระบบก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการเข้าพื้นที่ย้อนหลังได้ โดยจะแสดงข้อมูลรูปภาพของรถ รูปภาพป้ายทะเบียนรถ ชื่อจังหวัด ความแม่นยำของแต่ละตัวอักษร กล้องตรวจจับที่ตรวจจับป้ายทะเบียนได้ วันและเวลาที่ตรวจจับได้ หากมีการลงทะเบียนหรือเพิ่มข้อมูลในระบบ FACE48 ก็สามารถระบุเจ้าของรถจากป้ายทะเบียนที่ตรวจจับได้ได้อีกด้วย

face481

รายละเอียด FACE48 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ออกแบบโซลูชั่นได้ที่ [email protected], 0 2940 2070 # 1