KOALA ACCESS CONTROL

KOALA : FACE Recognition Access Control Platform

คือ Face Detection and Recognition AIoT Solutions สำหรับ Gate Entry and Attendance  โดยผ่านอุปกรณ์ Smart PAD, Smart Camera และอุปกรณ์ AI Terminal

 

หลักการทำงานคือการติดตั้งกล้องของ Face++ หรือ 3rd Party IP Camera ที่ Support Protocol RTSP รวมทั้งอุปกรณ์ Smart PAD M5 (Koala) ที่มีกล้องในตัว โดยจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart PAD M5 ที่หน้าประตูปิดเปิดหรือ Turnstile Gate

โดยระบบจะทำการเปิดประตูโดยอัตโนมัติหากระบบตรวจสอบพบบุคคลที่ได้ทำการถ่ายภาพลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้ประยุกต์ได้กับหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทหรืออาคารที่ได้มีการบันทึกลงทะเบียนฐานข้อมูลรูปภาพพนักงานหรือผู้มาติดต่อ ที่ได้ส่งรูปมาให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า (สามารถใช้ภาพหน้าตรง และด้านข้างลงในฐานข้อมูลได้ถึง 3 ภาพ) โดยตัวอุปกรณ์ Smart PAD M5 จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Relay ไปสั่งการกับ Electro Magnetic Turnstile Gate หรือประตูเปิดปิด โดยอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ Smart PAD M5 จะเป็นการรองรับการ Detect ในลักษณะคราวละ 1 คน/Frame

ในขณะที่ระบบ Face++ Camera ที่เชื่อมต่อไปยัง Face Recognition Server (AI Terminal) จะเป็นการทำงานทั้งแบบตรวจจับใบหน้า Face Recognition และตรวจจับวิดีโอ (Video Structureing) โดยรองรับการตรวจจับมากกว่า 1 คน/Frame ในรูปแบบ Video โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ Time Attendance, Guest Welcome, VIP Welcome หรือ Non Welcome/Black List Person Alert โดยตัวระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อไปยังจอ Digital Signage ที่มีการติดตั้งตรงหน้าทางเข้าหรือประตูบริษัท/อาคาร

m3

ระบบ Face++ Face Recognition Server ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Application อื่นๆ ผ่าน API อาทิเช่นระบบฐานข้อมูลพนักงาน HR, Payroll เป็นต้น

โดยเราสามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับหลายหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท หรือแม้แต่ ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน โรงแรมหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีปัญหาเรื่องการจัดการ ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้างาน เลิกงาน หรือโอทีของพนักงาน

อุปกรณ์ Hardware ของ Megvii รองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่ชุดเล็ก กล้อง 1 ตัว/Smart PAD M5 1 ตัว/AI Terminal ขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับขนาดกลางถึงใหญ่ ที่อุปกรณ์ AI Server สามารถรองรับ IP Camara พร้อมกันสูงสุด 10 เครื่องหรือ Smart PAD M5 50 เครื่อง  

 

Open API

Megvii Koala Platform มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Koala Server ไปยัง Application หรือ Software อื่นๆผ่าน API โดย Megvii มี API Documentation เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำหรีับอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนา

 

 

Video ตัวอย่างการใช้งานจริง


MegVii Koala Access Control System พร้อมให้พาร์ทเนอร์ของเรา ได้ร่วมทดสอบ และนำเสนอลูกค้าได้แล้ววันนี้ ติดต่อทีมขายของเราได้ทุกสาขา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้
 
 
 

* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

NEWSLETTER SUBSCRIPTION