ตารางเปรียบเทียบ operation mode ของ EnGenius AP

EnGenius Access Point : Operation Mode Matrix chart

สามารถคลิกที่ Yes เพื่อดูคู่มือวิธีการตั้งค่าในแต่ละ Mode ได้

(New firmware code)

 Model/Mode
 Access Point
 Client Bridge
 WDS AP
 WDS Bridge
ENS202* Yes Yes Yes Yes
ENS202EXT* Yes Yes Yes Yes
EAP900H Yes  No Yes Yes
EAP1200H Yes  No Yes Yes
ECB1200 Yes Yes Yes Yes
EAP1750H Yes  No Yes Yes
ECB1750 Yes Yes Yes Yes
ENS1200 Yes  No Yes Yes
ENS1750 Yes  No Yes Yes
ENS620EXT Yes Yes Yes Yes
EnStationAC Yes Yes Yes Yes
ENH1750EXT Yes Yes Yes Yes
EAP1300              Yes              No                  Yes                 No  
EAP1300EXT Yes No Yes No
ENS500AC Yes Yes Yes No
ENS500EXTAC Yes Yes Yes No
EnStation5AC Yes Yes Yes Yes

* ENS202EXT v3.3.8.32* ENS202 v3.4.2.20


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION