การตั้งค่า Wireless ใน Mode Access Point สำหรับ Stand-alone AP

โพสเมื่อ 04/05/2017 11:25 | อัพเดท 05/06/2017 15:46

การกระจายสัญญาณในโหมด Access Point

 การจายสัญญาณในโหมดนี้เป็นการทำงานหลักทั่วไปของอุปกรณ์ Wireless ซึ่งปัจจุบันสามารถกระจายสัญญาณได้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless ได้นั่นเอง

ปัจจุบันอุปกรณ์ Wireless Access Point สามารถเปิดใช้งาน SSID ในแต่ละย่านสัญญาณได้ถึง 8 SSID ซึ่งสามารถเปิดได้สูงสุด 16 SSID ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ยังไม่นับ SSID ของ Guest Network ที่มีให้อีกย่านละ 1 SSID ซึ่งการเปิด SSID หลายชื่อนั้น จะต้องมีความรู้เรื่อง VLAN ถึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเอง

วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ในโหมด Access Point

1. ให้ Login เข้าตัวอุปกรณ์ ด้วย IP Address(Deflault) 192.168.1.1, Username : admin / Password : admin

2. ให้เข้าไปที่หัวข้อ Wireless และเลือก Operation ของ 2.4GHz และ 5GHz เป็น Access Point และ เอาเครื่องหมายถูก ตรง Green ออกทั้ง 2 ย่าน และกำนหด Channel ที่ต้องการโดยคลิก Configuration

3.กำหนด Channel ที่ต้องการโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเลือก Channel เป็น 1,6,11 ในย่าน 2.4GHz นั้นเอง ส่วน 5GHz เราสามารถใช้ที่ Channel ในส่วนของ U-NII-1(Channel 36,40,44,48) แต่หรือสามารถกำหนดค่า Channel ตามต้องการได้เช่นกัน

4.กำหนดชื่อ SSID ในย่าน 2.4GHz และ 5GHz 

5.กด Security โดยกด Edit เลือก Security Mode เป็น WPA2-PSK และ ใส่ Passphrase ตามต้องการ

6.ให้ทำการกด Changes ด้านบนเพื่อทำการ Apply ค่า

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานในโหมด Access Point ได้เลย

Back to Operation mode Matrix chart


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS