การใช้งาน Voucher Service บน EnGenius Cloud

โพสเมื่อ 12/02/2024 15:30 | อัพเดท 12/02/2024 16:31

Voucher Service คือ ฟีเจอร์สำหรับการทำหน้า Login เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน Wi-Fi ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี ผ่าน EnGenius Cloud AP ทุกรุ่น โดยสามารถนำไปประยุกต์การใช้งาน ในการบริการได้หลากหลาย เช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือโรงแรมขนาดเล็ก ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน
การออกแบบ System Architecture
ด้วยความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ผ่าน Cloud จึงสามารถออกแบบการเชื่อมต่อได้หลากหลาย เช่นมี SD-WAN Gateway ในระบบ เพื่อตรวจสอบ และจัดการ Internet ที่ใช้งาน (SITE A) หรือจะออกแบบโดยมีอุปกรณ์เพียง 1 ตัวต่อหลัง Router จากผู้ให้บริการ (SITE C,D) ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Voucher Service ได้
ภาพ ตัวอย่างการออกแบบระบบ
การใช้งานระบบ Voucher Service
สามารถเปิดใช้งาน ฟีเจอร์ได้ผ่าน SSID ที่กำหนด โดยแบ่งการใช้งานในส่วนของ Admin และ Front-Desk ดังนี้
Admin : ดูแล ระบบ จัดการอุปกรณ์ภายใน Network รวมทั้ง ออกแบบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน Wi-Fi
Front-Desk : สร้าง User, Password และเลือกสิทธิ์ สำหรับผู้เข้าใช้งาน Wi-Fi
Wi-Fi Client : ผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่าน Voucher ที่มีการพิมพ์ ผ่านระบบ Front-Desk
ภาพ ตัวอย่างการใช้งาน Voucher Service
การตั้งค่าอื่นๆ (Advanced Settings)
ระบบรองรับการปรับแต่งหน้า Login เพื่อให้เหมาะสมกับงาน หรือการบริการได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งสามารถกำหนดความเร็วของการใช้งาน และ เวลาในการใช้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลการใช้งาน (Traffic Log) ไปเก็บยัง Logs Server ได้อีกด้วย
ภาพ ตัวอย่างเมนู การปรับแต่งหน้า Login
ภาพ ตัวอย่างเมนู และการตั้งค่าอื่นๆ
จะเห็นได้ว่าการนำฟีเจอร์ Voucher Service ไปใช้งานนั้น มีความน่าสนใจและสามารถใช้งานในการให้บริการได้เช่นกัน ด้วยความสามารถในการปรับแต่งหน้า Login และจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบเดียว จึงทำให้ใช้การดูแลและจัดการเป็นไปได้ง่าย และที่สาำคัญสามารถใช้งานได้ฟรี (100 Voucher) หรือหากต้องการใช้งานในจำนวนมากก็สามารถซื้อเพิ่มได้เช่นกัน :)
ภาพ ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ Basic VS PRO
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย EnGenius ทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่ 0 2940 2070#1

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS