การใช้งาน Traffic Log ร่วมกับ EnGenius AP

การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลต่างๆ Log นั้น เป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญอย่างมากกับผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าหน้าที่ IT ที่รับผิดชอบ ซึ่งการตั้งค่าในการทำการบันทึกนั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และความเข้าใจเพื่อให้การบันทึก Log นั้นสามารถนำไปใช้งานได้
คงจะดีไม่น้อยถ้า AP ที่ใช้งานอยู่นั้นสามารถที่จะส่ง Log เมื่อมีการใช้งานไปยัง Syslog Server ที่ทำหน้าที่บันทึก Log ต่างๆ ทีม NVK จึงนำเสนอการตั้งค่าและแนวคิดในการออกแบบระบบ ในการเก็บ Log เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับ EnGenius AP

Traffic Log คืออะไร

ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ ภายในและภายนอกที่มีการติดต่อสื่อสารกันของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสำหรับผู้ดูแลระบบนั้น มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจประกอบด้วย ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ ภัยคุกคาม การหมิ่นประมาท เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ผู้ดูแลจึงต้องเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานเหล่านี้

การใช้งาน Traffic Log กับ EnGenius Access Point

อุปกรณ์ Access Point EnGenius มีความสามารถในการส่ง Traffic Log จาก Access Point ไปหา Log Server ภายในหรือภายนอกองค์กร โดยสามารถระบุ IP และ Port ที่ต้องการได้ ซึ่งแตกต่างจาก Event Log หรือ Client Log ที่ระบบต่างๆ ทั่วไปมีอยู่ โดยสามารถใช้งานได้ผ่าน EnGenius Cloud Solution และ EnSky Solution ได้ทันที

การตั้งค่าบน EnGenius Cloud

 

เข้าเมนู Configure -> General Settting -> AP จากนั้นตั้งค่า Syslog Server และ เปิดใช้งาน Traffic Log ในหัวข้อ Advanced Setting

การตั้งค่าบน EnGenius EnSky (ezMaster)


เข้า Project ที่ต้องการเปิดใช้งาน -> Maintenance -> AP Remote Log จากนั้นตั้งค่า Server IP และ Port เพื่อเปิดใช้งาน Traffic Log
ตัวอย่าง Network Diagram ของ EnGenius Cloud Solution
จะเห็นได้ว่าเมื่อนำ Traffic Log มาประกอบกับ Authentication log ของ Authentication Server ก็จะได้ข้อมูลในการเข้าใช้งานต่างๆ เช่น วัน, เวลา, IP Address, MAC Address, User Accout และอื่นๆ มาประกอบกัน ก็จะสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS