Time Attendance การจัดการเวลาเข้า-ออก พนักงานด้วย Hikvision

ระบบ Time Attendance เป็นระบบที่ช่วยบริหารการจัดการเวลาการเข้าทำงาน และ ออกจากเวลาทำงานให้กับองค์กร ซึ่งระบบ Time Attendance นี้มีช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resouce) จัดสรรพนักงานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย

วันนี้ เราขอพูดถึงเรื่องระบบ Time Attendance ซึ่งเป็นระบบของ Hikvision กันครับ ว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไร และระบบที่ใช้งานนั้นเป็นแบบไหนกันบ้าง?

โดยขอเริ่มต้นจากอุปกรณ์กันก่อนนะครับ การที่เราจะใช้งานระบบ Time Attendance ได้นั้น อย่างแรกเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวรับข้อมูล ซึ่ง Hikvision ก็มีอุปกรณ์หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรายการดังนี้

บัตรพนักงาน (Card) ที่จะแสดงสถานะของพนักงานแต่ละบุคคลนั้นเอง

อุปกรณ์อ่านบัตร (Card Reader) ของ Hikvision รองรับชนิดของบัตรประเภท Mifare, EM Card, Felica, DESfire และ อื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ (Finger Scan) ได้อีกด้วย  ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Card Reader ที่เลือกใช้นั่นเอง

เครื่องวิเคราะห์ใบหน้า (Face Terminal) เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยอุปกรณ์รองรับการ Authentication ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Face, Finger, Card, Passcode ซึ่ง Hikvision มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานตามฟังก์ชั่นได้หลากหลาย รวมถึงเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าพร้อมตรวจสอบอุณหภูมิ (Screening Temperture Terminal) พร้อมกันอีกด้วย

ระบบบริหารจัดการบุคคล (Software Management) เป็นระบบที่มีไว้สำหรับการบริหารจัดการบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการ Enroll ข้อมูลพนักงานใหม่ หรือ ลบพนักงานที่ลาออกแล้ว รวมถึงการจัดการเรื่องเวลาการทำงาน การออกรายงานของพนักงานอีกด้วย

โดยอุปกรณ์ยังสามารถใช้งานเป็นระบบ Access Control ได้อีกด้วยเช่นกัน ขอแนะนำโซลูชั่นโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

Time Attendance สำหรับองค์กรที่มีขนาดเล็ก (Small Sized Business) 

องค์กรขนาดเล็ก (Small Sized Business) โดยมีจำนวนพนักงานไม่มากนัก เช่นจำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน จะขอแนะนำการใช้งานระบบที่มีชื่อว่า Hik-Connect ซึ่งจะเป็นการจัดการบริหารผ่าน Cloud Mangement ของ Hikvision 

ข้อดีสำหรับการบริหารจัดการผ่าน Hik-Connect (Cloud Management)

1. ประหยัดเรื่องการลงทุนเครื่อง Server ในองค์กร และ ประหยัดเรื่องการเช่าพื้นที่ Co-location เพื่อใช้งานระบบ Cloud Management

2. สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทุกที่ตามความต้องการผ่าน Browser รวมถึงตรวจสอบผ่านระบบมือถือได้

3. พนักงานสามารถทำ Remote Clock-in / Remote Clock-out ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในองค์กร เหมาะสำหรับพนักงานที่ต้องบริการ On-site

4.  รองรับรูปแบบรายงาน (Report) ได้มากถึง 10 รูปแบบ

 

Time Attendance สำหรับองค์กรที่มีขนาดกลาง (Medium Sized Business) และ องค์กรที่มีขนาดใหญ่ (Large Sized Business)

องค์กรขนาดกลาง (Medium Sized Business) และ องค์กรขนาดใหญ่ (Large Sized Business) เป็นองค์กรที่จะมีความซับซ้อนในการทำงานที่มากขึ้น และ จำนวนพนักงานที่มีเยอะขึ้น โดยเฉพาะประเภทธุรกิจโรงพยาบาล, โรงงาน, โรงแรม เป็นต้น โดย Hikvision ได้ทำการศึกษาความต้องการของการทำงานตามประเภทธุรกิจ และรวบรวมเป็นโปรแกรมการใช้งานในรูปแบบ On-preminse อีกด้วย

ซึ่งระบบการจัดการ Time Attendance แบบ On-premise จะมีทั้ง iVMS4200 และ HikCentral-Pro อีกด้วย โดยรูปแบบการจัดการ Time Attendance รองรับการทำงานในรูปแบบเวลาการทำงานปกติ, รวมถึงการทำงานแบบนับชั่วโมงการทำงาน, รวมถึงการทำงานแบบกะข้ามคืน และรูปแบบ Multi-Shift ได้อีกด้วย

ข้อดีสำหรับการบริหารจัดการผ่าน iVMS4200 และ HikCentral-Pro

1. สามารถกำหนดบทบาทของแต่บุคคลได้พร้อมกัน

2. มีความยืดหยุ่นในการกำหนดช่วงระยะเวลาการทำงานได้อย่างอิสระ

3. รองรับรูปแบบรายงาน (Report) ได้มากถึง 15 รูปแบบ

4. รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Database ของ 3rd party ได้โดยตรง  

5. รองรับ API เพื่อเชื่อมต่อกับ 3rd party


Time Attendance จาก Hikvision สามารถส่งข้อมูลการเข้างานเชื่อมต่อกับ Database ได้โดยตรงอย่างเช่น SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL ของ 3rd party ได้ทันที ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง อย่างที่เห็นจากข้อมูลข้างต้น Hivision จึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อตอบสนองการใช้งานระบบลงเวลาเข้างาน - ออกงาน (Time Attendance) ได้เป็นอย่างดี

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ [email protected] 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS