NVK Webinar

 
เรียนลูกค้าทุกท่าน
บริษัท เอ็น.วี.เค. อินเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น EnGenius Hikvision Megvii Face48 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา อบรม ให้ความรู้ การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับโซลูชั่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า จึงได้จัดให้มีการอบรมผ่านการสัมมนาออนไลน์เป็นประจำตลอดทั้งเดือน
โดยท่านที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น สามารถตรวจสอบวัน เวลา หัวข้อในการอบรมที่ตารางด้านล่าง และสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ที่นี่เลยครับ
>>>หรือถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็น หรือแนะนำหัวข้อที่ต้องการทราบในผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ทางทีมงานจัดทำสัมมนาออนไลน์ สามารถฝากได้ที่ลิงค์นี้ คลิ๊กเพื่อฝากคำแนะนำ
ตารางสัมมนาออนไลน์เดือนสิงหาคม 2565
วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
 
 3/8/2022
Hikvision Face Scan Features
คุณเกรียงไกร
ชมวีดีโอย้อนหลัง 
11/8/2022 
EnGenius Products & Solutions Update
คุณปัญญาวัฒน์
ชมวีดีโอย้อนหลัง
19/8/2022 
Network Switch Features Design
คุณเริงฤทธิ์
ลงทะเบียน 
26/8/2022
Network Switch Design Advance
คุณเริงฤทธิ์
 
ตารางสัมมนาออนไลน์เดือนกันยายน 2565
วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
ลงทะเบียน
 2/9/2022
NVK Smart City Solutions
คุณเสมศักดิ์, คุณเกรียงไกร, คุณปภาวรินทร์ 
 
9/9/2022 
Hikvision AX Pro Product Selection
คุณเกรียงไกร
 
16/9/2022 
Hikvision Smart Parking Use Case
คุณเกรียงไกร
 
23/9/2022
Face48 Products Update
คุณปภาวรินทร์
 
30/9/2022
Hikvision Emergency Alarm & Smart Pole
คุณเกรียงไกร
 
ตารางสัมมนาออนไลน์เดือนกรกฎาคม 2565
วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
ชมวีดีโอย้อนหลัง
1/7/2022
Intelligent Parking E&E Solutions
คุณต่อศักดิ์ และคุณปภาวรินทร์
คลิ๊ก
8/7/2022
Hikvision AX Pro Intrusion Alarm
คุณเกรียงไกร
คลิ๊ก
ตารางสัมมนาออนไลน์เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565
วันที่
หัวข้อ
วิทยากร
ชมวีดีโอย้อนหลัง
19/5/2022
Access Control สำหรับบ้าน และออฟฟิศยุคใหม่
คุณเกรียงไกร
คลิ๊ก
31/5/2022
VDO Intercom Solution & Use Case
คุณราเชนทร์ และคุณเกรียงไกร
คลิ๊ก
10/6/2022
Hikvision Emergency Alarm Solutions
คุณปัญญาวัฒน์ และคุณปภาวรินทร์
คลิ๊ก
17/6/2022
Megvii Product Update
คุณวิณัฏฐ์ และคุณปภาวรินทร์
คลิ๊ก
24/6/2022
EnGenius Mid Year Recap
คุณปัญญาวัฒน์ 
คลิ๊ก
 

RELATED ARTICLES