Megvii x Face 48 : Time Attendance and Location-based Services

การใช้ Face Recognition เป็น Access Control แทนการสแกนนิ้วมือหรือการแตะบัตรนั้น ช่วยลดการสัมผัสลงได้มาก ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และยังหมดบัตรหาการใช้บัตรแทนกัน

การลงเวลาทำงาน ก็สามารถทำได้ โดยพนักงาน ไม่รู้สึกเลยว่ากำลังลงเวลาทำงานอยู่ หรือเราเรียกว่า Seamless Time Attendance นั่นเอง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับสำหนักงาน โรงงาน โรงเรียน โรงพยาล เป็นต้น

และหากเราต้องการสร้าง ระบบระบุตำแหน่งของพนักงาน หรือ Location-Based Service แล้วนั้น การใช้ใบหน้าสะดวกที่สุด เพราะรวดเร็วมากๆ ทำให้เราสามารถติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้า ไว้ได้ทุกห้องทำงาน หรือห้องประชุม โดยพนักงาน และแขกผู้มาเยือน ไม่รู้สึกเป็นภาระในการเข้าออกประตูอีกด้วย ทำให้เราสามารถได้ข้อมูลตำแหน่งของผู้ที่เข้าออกประตู ได้ละเอียดยิ่งขึ้นอีกด้วย

การรู้ตำแหน่งของพนักงานนั้น สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากกรบุคคล เช่นการติดตามตัวแพทย์ พยาบาล การตามหาช่างที่อยู่ใกล้ที่สุด การะบุตำแหน่งนักเรียนในโรงเรียน เป็นตั้น นอกจากนั้นยังนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนความหนาแน่นของคนต่อพื้นที่นั้นๆ เพราะยกระดับการให้บริการเป็นต้น

Face48 เป็น Application ที่พัฒนาร่วมกับระบบ AI อัจฉริยะของ Megvii ทั้ง Face Recognition Pad, Digital Signage รวมไปถึง High Speed AI Server ทำให้สามารถยกระดับความสามารถของ AI จาก Megvii นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างมาก
 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS