EnGenius Cloud 9 Feature

EnGenius Cloud 9 Feature ที่ครองใจผู้ดูแลระบบเครือข่ายในปัจจุบัน ที่ถูกรังสรรค์ออกมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และตรวจสอบได้จากทุกที่ ทุกเวลาได้ทันที

 

2

Network Health Center

EnGenius Cloud จะทำหน้าที่แสดงประสิทธิภาพของ Network ที่ติดตั้งภายในระบบเครือข่ายอย่างทันสมัยและสามารถตรวจสอบการใช้งานของระบบด้วยการ Monitor เครือข่ายทั้งหมดภายในองค์กรในจุดเดียว ที่จะรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ Access Point Cloud, Switch Cloud ทุกตัว, จำนวน Client, Throughtput ที่ใช้งานอยู่ในระบบ Cloud ได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและ วิเคราะห์ปัญหาได้ทันที

 

3

Advanced Floor Plan and Map View
EnGenius Cloud จะช่วยการวางแผนการตั้งค่า Access Point ให้มีประสิทธิภาพได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว โดยจะแสดง Heatmap ระดับสัญญาณ 2.4G หรือ 5G บนแผนที่ให้อัตโนมัติ พร้อมกับสามารถกำหนดแนวลดทอนสัญญาณบนแผนที่ได้สมจริง เพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่าและตรวจสอบ

 

4

Client Network Timeline
EnGenius Cloud สามารถตรวจสอบและติดตามผู้ใช้งานได้ โดยระบบจะเก็บตำแหน่งของผู้ใช้งาน และตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้เมื่อเกิดปัญหากับผู้ใช้งานนั้นๆ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้บน EnGenius Cloud Platform เท่านั้น

 
5
 
Device Real-time Checker
EnGenius Cloud ไม่ใช่เป็นเพียงตัวควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าย แต่ยังเป็นระบบที่จะตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทุกตัว ว่าสมบูรณ์ที่พร้อมให้บริการระบบเครือข่ายอยู่หรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบ Throughtput, การทำงานของ CPU, Memory ของแต่ละอุปกรณ์ Access Point Cloud ได้ทันที
 
 
6 
AI-Driven Advisory
EnGenius Cloud สามารถคิดวิเคราะห์ หรือ ให้ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆบนระบบเครือข่ายเมื่อถูกตรวจพบ ซึ่งจะช่วยแนะผู้ดูแลระบบ ให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน โดยความชาญฉลาดนี้ มีเพียงระบบ EnGenius Cloud Platform เท่านั้น
 
 
 
7
 
Topology View
EnGenius Cloud หนึ่งเดียวที่จะช่วยให้การดูแลระบบเครือข่ายง่ายเพียงปลายนิ้ว โดยระบบจะแสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณบนเครือข่ายให้อัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ EnGenius Cloud Switch โดยจะแผนภาพการเชื่อมต่อก็จะแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อว่าอยู่ Port ไหน และ แสดงจำนวน Client ที่เกาะบนอุปกรณ์ Access Point Cloud ทันที
 
 
 
8
 
Hierarchy View
EnGenius Cloud สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้งานระบบเครือข่ายตามแต่ละองค์กร จนถึง แบ่งตาม Segment หรือ Department ภายในองค์กร โดยสามารถจัดการข้อมูลได้ภายใต้ Account เดียวกัน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน รวมถึงสามารถให้สิทธิ์ดูแลตามแต่ละ Segment ได้เช่นกันด้วย
 
 
 9  
 Layer-7 Awareness
EnGenius Cloud เป็นระบบที่สามารถสรุปรายละเอียดสถิติการใช้งานบนระบบเครือข่ายได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมคนในองค์กรได้โดยสามารถกรองข้อมูลการใช้งานระดับ Layer7 เพื่อแสดงสถิติการใช้งานในเครือข่ายได้ ไม่ว่าจะเป็น HTTP, Stream, Google, Facebook เป็นต้น
 
 
10  
 Manage On-the-Go
EnGenius Cloud สามารถเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือน, ตั้งค่าหน่วงเวลา จนกระทั้งแจ้งเตือนเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า เป็นต้นโดยระบบ EnGenius Cloud สามารถแยกการตั้งค่าของระบบออกเป็น Segment ต่างๆเป็นสัดส่วนได้ด้วยผู้ดูแลระบบเอง
 
 
11
 
 EnGenius Cloud 9 Feature หลักที่คุณไม่ควรพลาด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 029402070
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION