โซลูชั่นเข้าพื้นที่ผ่าน Flap Gate ด้วยการสแกนใบหน้า

 

speed gate

การนำเครื่องแสกนใบหน้า (Face Recognition Terminal) ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับประตูปีกผีเสื้อซึ่งใช้งานกันอย่างแพร่หลายตามอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะ อาคารสูง สำนักงาน แทนการแลกบัตรฯ ซึ่งช่วยลดการแลกเปลี่ยนสัมผัสสิ่งของ ลดโอกาสแพร่เชื้อโรคติดต่ออย่าง Covid-19 ซึ่งสอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และยังสามารถควบคุมและจำกัดการเข้าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Picture2

 โดยทำงานของระบบแสกนใบหน้าร่วมกับระบบลงทะเบียนเพื่อขอเข้าพื้นที่ ที่อาจทำได้ในสองรูปแบบคือการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Registration) หรือการลงทะเบียนที่หน้าสถานที่ (On-site Registration)

Picture3

 การติดตั้ง สามารถติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแสกนใบหน้ามีให้เลือก 2 แบบคือ 1.แบบกล้อง(Camera) 2. แบบ FACE PAD โดยสามารถทำงานได้เหมือนกัน แตกต่างกันตรงที่ FACE PAD รองรับอุปกรณ์ Temperature screening ในขณะที่ตัวกล้องไม่มี แต่ตัวกล้องสามารถติดตั้งไว้ในประตูเพื่อความสวยงาม ในขณะที่ตัว FACE PAD จำเป็นต้องติดตั้งบนฐานยึดตามขนาดที่แนะนำและอุปกรณ์ต้องการแหล่งจ่ายไฟ DC12V ในขณะที่ตัวกล้องสามารถใช้ไฟจากสายนำสัญญาณ LAN (PoE) เพียง 1 เส้นที่เชื่อมต่อมาจากเครือข่ายได้เลย

Picture4

 การทำงานร่วมกับประตูปีกผีเสื้อทำได้ 2 ลักษณะอย่างแรกคือใช้เชื่อมต่อเข้ากับ Dry Contact ของประตู Flap Gate หรืออย่างที่สองเชื่อมต่อไปยัง Gate controller ผ่านทาง Wiegand ในการสั่งเปิดปิดประตูข้อดีคือสามารถทำงานร่วมกับระบบ Access control เดิมได้การกำหนดสิทธิการเข้า-ออก หรือการเก็บบันทึก log เพื่อค้นหาย้อนหลังสามารถทำงานร่วมกันได้

ประโยชน์ที่ได้จาการใช้งาน Face Recognition ร่วมกับ Flap Gate คือการลดความเสี่ยงในการสัมผัสในสถานะการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อร้ายแรงอย่างCovid-19 ในปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องของผู้มาติดต่อย่อมช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อสถานที่และบุคลากร และลดโอกาสการปลอมแปลงหรือการใช้บัตรแทนกันได้อย่างเด็ดขาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการใช้งาน 0 2940 2070 ต่อ 1 หรือ [email protected]


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION