เริ่มต้นการตั้งค่าใช้งานระบบ Koala Megvii

การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน Megvii ครั้งแรก

ให้ Login ไปที่ 192.168.1.50:8866 > Username : admin / Password : Koala

เมื่อเข้าในระบบแล้วจะเข้าสู่เมนู 

สิ่งที่ต้องทำ คือ 4 ส่วน 

1.ตั้งค่า System Time

2.Create Company (192.168.1.50 > Username : [email protected] / Password : 123456)

3.กลับมาที่ 192.168.1.50:8866 เพื่อ bind System ระบบ (เริ่มต้นใช้งาน)

4.ตั้งค่า IP Address Host ของ Koala

เพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะใช้งานระบบ Koala ได้ทันที

 วีดีโอสำหรับการเริ่มต้นการใช้งาน Koala ครั้งแรก

วีดีโอสำหรับการตั้งค่าระบบ Koala เพื่อใช้งานระบบ Megvii System


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION