อัพเกรด Switch Management ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อัพเกรด Firmware Contoller ให้ล่าสุดและพบกับความสะดวกสบายที่มากกว่าเดิมที่ได้รับการตอบรับอย่างดี

วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการอัพเกรด Fimrware สำหรับ Switch Manage จาก EnGenius ที่ปรับปรุงระบบ Contoller ให้มีความสะดวกและทันสมัยมากขึ้น โดยการอัพเกรด Firmware Swtich Manage นั้น จะช่วยให้ ezMaster สามารถ Contoller Switch ของ EnGenius ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการอัพเกรด Switch Manage ของ EnGenius ทำอย่างไร? เรามาดูกัน

ขั้นแรก เราทำการ Download new Firmware ตาม Modle ที่เราต้องการได้ที่ https://www.engeniustech.com.sg/downloads ซึ่ง สามารถ Download ได้ทั้ง Access Point และ Switch จาก EnGenius

 ขั้นตอนที่สอง

ให้เราทำการ Login ไปที่ Switch Mange ที่เราต้องการจะอัพเกรด โดย Switch นั้น จะต้องทำการ อัพเกรดจาก Controller Version 1.8.xx ไปเป็น Controller Version 1.8.77 ก่อน เพราะเป็น Middle Firmware เพื่อเตรียมก่อนจะอัพเกรดไปเป็น Controller version 1.9.xx ครับ

เป็น Firmware 1.8.55 เป็น Version ก่อนการอัพเกรด ( Firmware version ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดใช้งาน) ให้ทำการอัพเกรดให้เป็น Middel Firmware version

จะได้ Controller Firmware version 1.8.77 ซึ่งเป็น Middle Firmware

ให้เราทำการอัพเกรด Firmware อีกครั้ง เพื่ออัพเกรดจาก 1.8.xx ไปเป็น1.9.xx ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่เหมือนเดิม เพราะจะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าจะอัพเกรดไป 1.8.xx หรือ 1.9.xx ให้เราเลือก 1.9.xx 

และจะมีขั้นตอนดังนี้

ได้ Firmware ที่เป็น Version 1.9.xx แล้ว

ขั้นตอนที่สาม

อัพเกรดอุปกรณ์ตัว Acess Point เพื่อให้รองรับการใช้งานกับ Controller version 1.9

หาก Firmware Access Point ไม่ใช่ Version ที่รองรับกับ Version ของ Controller จะพบว่า Controller จะขึ้นฟ้องข้อความว่า Imcompatible Version ดังนั้นให้เราทำการอัพเกรด Firmware ตัวอุปกรณ์ Access Point

ให้เราไปที่เมนู Mantenance > Bulk Update

อัพเกรด Firmware ใหม่ ให้กับ Access Point เป็นที่เรียบร้อย

แล้วเราสามารถใช้งานอะไรใหม่ใน Firmware Version นี้บน Switch Controller ได้บ้าง?

1. SSID ที่แบ่งแยกกออกเป็น 8 SSID ที่รวมความถี่ 2.4GHz และ 5 GHz ไว้ที่เดียวกัน


การรวม 2.4GHz และ 5GHz ไว้ที่เดียวกัน เพื่อจะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและป้องกันการพิมพ์ชื่อของ SSID ผิดพลาด 

2. Fast Roaming 

สามารถกำหนด Fast Roaming ได้สะดวกขึ้น โดยสามารถกำหนด Fast Roaming ได้แต่ละ SSID เลยทีเดียว

3. Captive Portal

ในส่วนนี้ หากใช้งาน Captive Portal บน Swtich Manage จะยังคงใช้งานได้เพียง 1 Captive Portal หลักเท่านั้น แต่หากใช้งานคู่กับ ezMaster แล้วนั้น จะสามารถกำนหด Captive Portal ได้สูงสุดถึง 8 Captive Portal เลยทีเดียว

 

4. System Log

สามารถใช้งานได้ทั้ง Controller Log,AP Remote Log และ Event Log อีกด้วย

ความลับที่ไม่ลับของ Switch Management EnGenius 

Switch ของ EnGenius สามารถทำการเช็คสายสัญญาณว่าปกติหรือไม่ โดยไปที่เมนู Diagnostics > Cable Diagnostics > เลือก Port ที่ต้องการตรวจสอบสาย > กด Test

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะสามารถแจ้งรายละเอียดได้ครบถ้วนโดยมีรายละเอียดดังนี้

Port : Lan Port ที่ต้องการตรวจสอบ TDR

Pair A : คือ คู่สายสัญญาณ ส้ม / ส้มขาว

Pair B : คือ คู่สายสัญญาณ เขียว / เขียวขาว

Pair C : คือ คู่สายสัญญาณ น้ำเงิน / น้ำเงินขาว

Pair D : คือ คู่สายสัญญาณ น้ำตาล / น้ำตาลขาว

ซึ่งผลที่ได้จะแสดงมีดังนี้ OK / Open / Mismatch / Linedriver / SHOT

OK : คือสายได้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และสายปกติ

Open : คือสายไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ และสายปกติ

Mismatch : มีการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และ มีการเชื่อมต่อสายสัญญาณที่ผิด

Linedriver and SHOT : สายสัญญาณมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE และมีชิพ โอมห์ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟตีค่ากลับมาตัวอุปกรณ์ (ซึ่งไม่แนะนำให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการทดสอบ TDR บน Switch)

Cable Length x (Meter) : ความยาวของสายสัญญาณ

 

แจ้งรายละเอียดของการเชื่อมต่อสายสัญญาณผ่าน Topology View โดยอัตโนมัติ 

ซึ่งสามารถแจ้งรายละเอียด Port ของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Access Point กับ Port ของ Switch และ Port Switch กับ Port Switch และ แจ้งรายละเอียดของจำนวน Client ที่เกาะบน Access Point แบบ Real-Time ได้อีกด้วย และ สามารถกำหนดชื่อ Description บน Port ของ Switch ได้อีกด้วย หาก Port นั้นต่อกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ อุปกรณ์ของ EnGenius อีกด้วย

ซึ่ง Firmware ใหม่นี้ สามารถใช้งานร่วมกับ Switch Management ของ EnGenius ได้ทุกรุ่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-2940-2070 กด 3 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION