ออกแบบระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กร


ระบบ Wi-Fi สำหรับองค์กร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ที่มีการใช้งาน นอกจากต้องไม่สูญหายแล้ว การจัดการเรื่องความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อองค์กร ก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน วันนี้ทางทีม NVK ได้ทำการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและดูแล ที่ง่าย ปลอดภัย และสะดวกในการจัดการ
การ Authentication โดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.1x เป็นอีกหนึ่งมาตรฐาน ที่ได้รับความนิยม สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเลือกใช้งานนี้เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากมีการเข้าตรวจสอบสิทธิ์ ก่อนใช้งานระบบ โดย ผู้ใช้งานจะต้องกรอก Username และ Password ก่อนใช้งาน โดยระบบจะทำการตรวจสอบก่อนส่งไอพี ให้กับผู้ใช้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าผิด ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จึงเป็นการ Authentication ที่ปลอดภัยและได้รับความน่าเชื่อถือในปัจจุบัน

การออกแบบในภาพ ลูกค้าจะต้องมี 802.1x Server ในการใช้งาน
โดยได้ออกแบบ การทำงานร่วมกับ EnGenius Cloud โดยจะตั้งค่าการทำงานแบ่งออกเป็น 2 SSID โดยให้ผู้ใช้งานภายใน พนักงานต่างๆ จะต้องทำการ Authentication ก่อนใช้งานด้วย IEEE 802.1x จะทำหน้าที่กำหนดสิทธิ์การใช้งานต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนผู้ที่เข้ามาติดต่อกับองค์กร จะใช้งาน SSID Guest ในการใช้งาน Internet โดยจะทำการ Authentication ผ่าน EnGenius Cloud ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Captive Portal การสร้าง Username และ Password ให้ผู้มาติดต่อ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด สิทธิ์และการใช้งานของผู้ใช้ที่ทำการสร้างได้อีกด้วย เช่น สามารถใช้งานได้กี่วัน ความเร็วที่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น ซี่งการ Authentication ผ่าน EnGenius Cloud นั้นมีให้เลือกใช้ที่หลากหลาย และสามารถยืดหยุ่นในการนำไปใช้กับงานอื่นๆ ได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่าการออกแบบมีความปลอดภัยในการใช้งาน ง่ายต่อการจัดการ และไม่ต้องการ 3rd Party ในการเชื่อมต่อ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รองรับการทำงานกับ Access Point EnGenius Cloud ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION