สาธิตการเพิ่มรูปอุปกรณ์เข้าไปยังระบบ EnGenius Cloud

เชื่อว่า SI และ Managed Service Provide น่าจะถูกใจสิ่งนี้
สาธิตการเพิ่มรูปอุปกรณ์เข้าไปยังระบบ EnGenius Cloud

ตามปกติเมื่อเราส่งพนักงาน หรือช่างที่เป็น Subcontract เข้าไปติดตั้ง โดยเฉพาะระบบ Cloud Network ที่เราวามารถใช้ช่างที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านสํงมากนัก ก็สามารถนำไปติดตั้งเฉพาะส่วน Physical เช่นเรื่องไฟ และสายสัญญาณและเสียบเข้ากับพอร์ตให้ถูกต้องเท่านั้น การจั้งค่าสามารถทำได้ด้วยผู้ดูแลระบบจากส่วนกลาง

EnGenius Cloud มีระบบให้อัพโหลดรูปอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปใช้เรียกดูเพื่อปิดจ้อบงาน และตรวจสอบการติดตั้งจากส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถทำได้จาก Mobile Application ครับ

https://www.youtube.com/channel/UC2EfXIq3oKVYWl0UJm-VjnQ

 

 

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION