สาธิตการนับและจำแนกประเภทรถ ด้วย MEGVII Video Structuring Platform...

MEGVII Video Structuring Platform สามารถนับจำนวน และจำแนกลักษณะรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยสามารถสร้่าง Report เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ การจราจร หรือใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นย้อนหลังเพื่อยกระบบการรักษาความปลอดภัย ร่วมกับระบบอื่นๆได้อีกด้วย


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION