วิธีตั้งค่า การปิด Firewall บน Windwos ของ NVR (INR-Series, MNR Series)

วิธีการตั้งค่า ปิด Firewall บน Windows7 Embedded บนเคื่อง NVR (INR-Series, MNR Series) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ทำการคลิกปุ่ม Start และ พิมพ์คำว่า gpedit.msc ตรงช่องว่าง

2.ให้ทำการเลือก หัวข้อ Computer Configuration->Administrative Templates->Network-> Network Connections)-> Windows Firewall-> Standard Profile

3. ให้ทำการเปลี่ยนหัวข้อด้านล่างจาก Enable เป็น Not Configure

-Windows Firewall: Protect all network connections

-Windows Firewall: Allow ICMP exceptions

4. ให้ไปที่ การตั้งค่า Windows Firewall ใส่ส่วนของ Windows พิมพ์ Windows Firewall ในช่องของว่างของช่องค้นหา

5. สามารถทำการ เปิด/ปิด Firewall ได้ตามต้องการ (สำหรับ INR-Series / MNR-Series)

 

เมื่อทำการปิด Firewall แล้ว เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถทำการ ping ไปยังเครื่อง NVR ในระบบได้ และ สามารถเข้าใช้งาน NVR ผ่าน Client อื่นๆ ได้อีกด้วย


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION