วิธีการตั้งค่า IP Address ให้กับ switch Controller

หลังจากที่เราได้ Design Network เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ได้ โดยทำการเริ่มต้นกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์ Switch Controller ก่อนเป็นอันดับแรก

ตัวอปุกรณ์ Swtich Controller (Neutrol Series) ค่า Default คือ

IP Address : 192.168.0.239 

Username : admin

Password : password 

 

วิธีการตั้งค่ามีดังนี้

 

ให้เรากำหนด IP Address ของเครื่องให้อยู่ใน Network เดียวกับอุปกรณ์ Switch ก่อนเพื่อทำการตั้งค่า Switch Open Network Connection > Properties (Lan Card) > Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) > Properties > และทำการกำหนด IP Address ให้อยู่วงเดียวกัน

ให้ทำการ Login บน Browser โดยพิมพ์ URL : http://192.168.0.239 และพิมพ์ Username / Password (Default) 

เมื่อเข้าหน้า Login แล้วจะแสดงดังภาพ โดยหัวข้อ Contoller State จะแสดงให้ทราบว่า Switch ตัวนี้เป็น Controller หรือ เป็น Switch อย่างเดียว หรือ จะให้ ezMaster เป็นตัว Controller ซึ่งจะกำหนดที่หัวข้อนี้

ให้ทำการกำหนด IP Address ให้กับตัววอุปกรณ์ โดยไปที่หัวข้อ System > IPv4 และกำหนด IP Address ให้กับ Switch ที่เรากำหนดไว้ตอน Design

เมื่ออุปกรณ์ตั้งค่า IP Address เสร็จเรียบร้อย เมื่อคลิก OK, Browser จะเปลี่ยนเป็น IP Adderss ชุดใหม่ทันที 

เมื่อเราเข้ามาดูที่ Topology View จะพบว่า การเชื่อมต่อของ Switch จะแสดงเป็นภาพ Diagram Network ทันที 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION