รีวิว Throughput EWS850AP Wi-Fi 6 Outdoor

 

 
จากผลการตอบรับที่ดี หลังการเปิดกล่อง EnGenius EWS850AP ครั้งก่อน วันนี้ทางทีม NVK มีผลทดสอบ Throughput จากการทดสอบภายใน LAB เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลด้านประสิทธิการใช้งาน ซึ่งสามารถดูได้จากผลการทดสอบนี้ครับ
ทดสอบภายใน LAB ของ NVK โดยใช้การทดสอบ ผ่าน Mobile Client Samsung Galaxy S21 ที่ย่าน 5GHz แบบ Wi-Fi 6 ทำการทดสอบกับ EnGenius EWS850AP ใน Mode Access Point ที่ย่าน 5GHz ซึ่งตั้งค่า Channel HT Mode ที่ 80 MHz ในการทดสอบ

ตัวอย่างภาพการเชื่อมต่อในการทดสอบ
ผลที่ได้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเต็มกำลัง การเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 ที่ความเร็ว 1200 Mbps โดยได้ความเร็วเฉลี่ยในการ Download สูงถึง 600+ Mbps จากการทดสอบภายใน LAB ครั้งนี้กับอุปกรณ์ Mobile Client Samsung Galaxy S21

ภาพการทดสอบการ Download จาก Client ผ่าน EWS850AP
การ Upload ก็สามารถทำได้ดีเช่นกัน โดยได้ความเร็วเฉลี่ยในการทดสอบสูงถึง 800+ Mbps จากการทดสอบภกับอุปกรณ์ Mobile Client Samsung Galaxy S21 เครื่องเดิม

ภาพการทดสอบการ Upload จาก Client ผ่าน EWS850AP

ภาพความเร็วการเชื่อมต่อที่จาก Samsung Galaxy S21 กับ EnGenius EWS850AP 
ซึ่งผลที่ได้ต้องบอกว่าดี และเต็มประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถทำงานได้ร่วมกับ อุปกรณ์ Mobile Client Samsung Galaxy S21 ที่รองรับ Wi-Fi 6 ได้ดี ให้ความเร็วในการใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพ และคุ้มค่า สามารถเป็นเจ้าของ EnGenius EWS850AP พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน Wi-Fi 6 แบบ Outdoor ได้แล้ววันนี้
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
แกะกล่องของใหม่ EWS850AP Wi-Fi 6 Outdoor

RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION