รีวิว throughput ของ ENS1200 เมื่อทำงานกับ device หลายชนิดในโหมด 802.11ac

ทางทีม Engineerig ของ NVK ได้ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ ENS1200 โดยการทดสอบนี้มุ่งไปที่เรื่องของประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลหรือ Throughput ในโหมดการทำงาน 802.11ac เป็นหลัก

ซึ่ง ENS1200 นั้นมีภาค RF แบบ 2T2R ซึ่งจะสามารถมี TX Rate สูงสุดที่ 867Mbps ในส่วนของ Client เราใช้ Device ที่รองรับ ac แบบ 1T1R (LG), 2T2R (Samsung S6 Edge) และ 3T3R (Macbook Pro) ซึ่งแต่ละตัวจะมี TX Rate สูงสุดที่ 433, 867 และ 1300 Mbps ตามลำดับ

โดยผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่า ENS1200 จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพเพียงใด โดยเราใช้ Software IXChariot ในการทดสอบ

 

CASE 1 : ENS1200 AP Mode LG G4 

Test Report :

Result

Thoughput : 210Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ LG G4 ที่มีภาค RF แบบ 1T1R ซึ่งสามารถมี Tx Rate สูงสุดที่ 433Mbps โดยผลทดสอบออกมาได้ความเร็วที่เกือบเท่ากับทฤษฎีเลยทีเดียว

CASE 2 : ENS1200 AP Mode  Samsung Galaxy S6 EDGE

 

Test Report

Result

Thoughput : 430+Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ S6 EDGE ที่มีภาค RF แบบ 2T2R ซึ่งสามารถมี Tx Rate สูงสุดที่ 867Mbps และสามารถทำ Thoughput ได้ดีทีเดียว โดยอาจจะมีช่วงที่การส่งข้อมูลหน่วงไปเป็นบางช่วง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของ Client ซึ่งดูผลที่แตกต่างได้จากการทดสอบกับ Macbook Pro

 

CASE 3 : ENS1200 AP Mode Macbook Pro

Result

Thoughput : 500+Mbps

Note: ผลการทดสอบกับ Macbook Pro ที่มีภาค RF แบบ 3T3R ซึ่งสามารถทำ Tx Rate สูงสุดที่ 867Mbps เมื่อเชื่อมต่อกับ ENS1200 (จะสามารถทำ Tx Rate ได้สูงกว่านี้ ถ้าใช้งานร่วมกับ ENS1750 ที่มี 3T3R) และสามารถคงความเร็วได้เป็นอย่างดี ตลอดการทดสอบ 

 

CASE 4 : ENS1200 AP Mode -> LAN 2 -> Macbook Pro

เนื่องจาก ENS1200 นั้นมี Port LAN Port ที่2 ไว้สำหรับต่อพ่วงกับอุปกรณ์เน็ตเวอร์คอื่นได้ เราจึงทดสอบความเร็วของพอร์ตนี้ด้วยว่า สามารถทำงานได้ดีเพียงใด

Result

Thoughput : 900Mbps

Note: ผลการทดสอบส่งข้อมูลผ่านพอร์ต LAN ที่ 2 ของ ENS1200 ผลออกมาสุดยอดครับ สามารถทำ Throughput ได้เต็มพอร์ตแบบ Gigabit เลยทีเดียว


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION