รีวิว ENS610EXT Outdoor Throughput

จากผลการตอบรับที่ดีจากการใช้งานภายในบ้านของ EnGenius ENS610EXT ด้วยประสิทธิภาพและราคาที่ประหยัดลง วันนี้เรามีผลทดสอบ Throughput Indoor และ Outdoor โดยผลทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าวในสถานที่การใช้งานจริง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลในประสิทธิการใช้งาน สามารถชมความสามารถต่างๆ และผลการทดสอบได้จากรีวิวนี้ครับ

การทดสอบภายใน Lab ภายในของ NVK โดยใช้การทดสอบ ผ่าน MacBook Pro ที่ย่าน 5GHz ทำการทดสอบ EnGenius ENS610EXT ใน Mode Access Point ที่ย่าน 5Ghz กำหนด Channel HT Mode ที่ 80 MHz

ผลที่ได้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเต็มกำลัง การเชื่อมต่อ WiFi AC ที่ความเร็ว 867 Mbps โดยได้ความเร็วสูงถึง 600+ Mbps จากการทดสอบภายใน Lab ครั้งนี้

ภาพแสดง Throughput ของ MacBook Pro ที่ทดสอบภายใน Lab NVK

การทดสอบกลางแจ้ง เราทำการทดสอบ EnGenius ENS610EXT ใน Mode Access Point ที่ย่าน 5Ghz กำหนด Channel HT Mode ที่ 80 MHz เช่นเดียวกับใน Lab NVK โดยใช้อุปกรณ์ในฝั่งรับ (Client) คือ MacBook Pro และ SamsungS8+ ในการทดสอบสัญญาณการรับส่ง ในส่วน Throughput Test ใช้โปรแกรม Ix Chariot ในการทดสอบ

ภาพสถานที่ในการทดสอบจริง ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตร

 

ภาพ Diagram ในการทดสอบ EnGenius ENS610EXT โดยใช้ MacBook Pro

การทดสอบกลางแจ้ง เริ่มจากการนำ MacBook Pro ออกไปทำการทดสอบที่ระยะทางโดยประมาณ 50 เมตร ผ่านโปรแกรม IxChariot ซึ่งได้ผล Throughput 50 Mbps ถึง 90 Mbps ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี ในระยะทางที่ไกลกว่าการใช้งานแบบปกติใน Mode Access Point

ภาพแสดง Throughput ของ MacBook Pro ที่ระยะทางโดยประมาณ 50 เมตร 

หลังจากได้ผล Throughput ที่ 50 เมตรแล้วเราได้เดินทางออกมาจากจุดทดสอบแรก มายังจุดที่ 2 ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตร ทดสอบผ่านโปรแกรม IxChariot เช่นเดิม ซึ่งผลที่ได้คือ Throughput 20 Mbps ถึง 50 Mbps อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้ แต่อาจจะไม่ได้ความเร็วที่สูงมากเช่นเดิม

ภาพแสดง Throughput ของ MacBook Pro ที่ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตร 

ทดสอบในฝั่งรับที่เป็น Mobile Client (Samsung S8+) ที่ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตรซึ่งผลที่ได้คือ Throughput 30 Mbps ถึง 90 Mbps เลยทีเดียว แต่ด้วยความสามารถในการรับส่งของ Mobile Client นั้นกำลังส่งต่ำกว่า Device แบบ Notebook (MacBook Pro) ผลที่สามารถใช้งานได้กับระยะที่ไกลกว่าการใช้งานปกติใน Mode Access Point ต้องบอกว่าผลการทดสอบในครั้งนี้เป็นผลที่ดีเลยทีเดียว 

ภาพแสดง Throughput ของ Samsung S8+ ที่ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตร

นอกจากผลทดสอบต่างๆนี้แล้ว เรายังได้ทดสอบการชมภาพผ่าน NVR ในรูปแบบ Streaming ถึงแม้ว่า MacBook Pro ที่ทำการทดสอบจะได้ Throughput 20 Mbps ถึง 50 Mbps การรับชมก็ไม่สะดุด และสามารถใช้งานจริงที่ระยะดังกล่าวได้ในระดับที่น่าพอใจ

ภาพแสดงผลทดสอบการชมภาพผ่าน NVR ในรูปแบบ Streaming บน MacBook Pro ที่ระยะทางโดยประมาณ 85 เมตร

*สภาวะแวดล้อมการใช้งานในสถานที่ต่างกัน และการตั้งค่าต่างๆ มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ ได้ที่ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด โทร 02-940-2070 หรืออีเมล์ [email protected]

รายละเอียดสินค้า https://www.nvk.co.th/products/brand/engenius/neutron-series/ens610ext


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION