รีวิว EMD1 EnMesh Whole Home Wi-Fi Throughput

จากผลการตอบรับที่ดีจากการใช้งาน EMR3000 ภายในบ้านของ EnGenius โดยบทความนี้เรามีรุ่น EDM1 EnMesh Whole Home Wi-Fi ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Internet Wi-Fi ทั้งภายในบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างประหยัด วันนี้เรามีผลทดสอบ Throughput โดยผลทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าวในสถานที่การใช้งานจริง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลในประสิทธิการใช้งาน สามารถชมความสามารถต่างๆ และผลการทดสอบได้จากรีวิวนี้ครับ

ซึ่งตัวอุปกรณ์ EMD1 สามารถทำงานควบคู่กับอุปกรณ์ EMR3000 ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยรองรับเชื่อมต่อกับ EnMesh Application ด้วยที่ช่วยเราสามารถควบคุมสั่งการได้ทั้งภายใน หรือ ภายนอกสถานที่ได้อีกด้วย

ซึ่งผลทดสอบการใช้งานเป็นไปดังภาพด้านล่างนี้ครับ

การเชื่อมต่อ เราได้ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้ EDM1 ทั้งหมด 3 ตัว ทำ Mesh บน EnMesh Application ของ EnGenius ซึ่งผลการเชื่อมต่อระหว่าง EMR3000 (Master) และเชื่อม EDM1 นั้น ค่า TX/RX ในการเชื่อมระหว่างกัน มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 Mbsp ซึ่งเป็นผลที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในจุดที่อับสัญญาณ ทั้งภายในบ้านหรือที่ทำงาน 

คราวนี้เราได้ทำการทดสอบ EMD1 แบบ Standalone ดูบ้างนะครับ

เราได้ทำการตั้งค่าทดสอบดังภาพ

ภาพ Diagram ในการทดสอบ EnGenius EDM1 โดยใช้ Samsung S8+

ทดสอบในฝั่งรับที่เป็น Mobile Client (Samsung S8+) โดยการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ 5GHz โดยสามารถเกาะสัญญาณด้วยความเร็วที่ 866 Mbsp. ซึ่งผลที่ได้คือ Throughput 530 Mbps เลยทีเดียว

ต่อไปจะเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อด้วย MacBook Pro

ภาพ Diagram ในการทดสอบ EnGenius EDM1 โดยใช้ Macbook Pro

สำหรับ MacBook Pro เมื่อทดสอบผ่านโปรแกรม IxChariot ซึ่งจับสัญญาณที่ 5 GHz เช่นเดียวกับมือถือ ซึ่งได้ผล Throughput 530 Mbps. เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

และที่สำคัญนอกจากจะสามารถใช้งานบน EnMesh Application แล้วนั้น EDM1 ยังสามารถรองรับการใช้งานควบคู่กับ ezMaster ได้อีกด้วย

 

ภาพ Network Diagram เมื่อใช้งาน Topology View บน ezMaster

EMD1 รองรับการใช้งานบน Swtich Managed ของ EnGenius

EMD1 รองรับการใช้งานบน ezMaster

EDM1 สามารถทำ Mesh บน ezMaster ได้ด้วย

Throughput ที่ได้ต่อการเชื่อมต่อเมื่อทำ Mesh และ Throughput เมื่อเชื่อมกับ EWS330AP นั้น ค่า Upload 186 Mbps. Download 186 Mbps.ทั้ง 2 ตัว (อ้างอิงการทำ Mesh จากภาพด้านบน)

หลังจากทำการตั้งค่า Mesh บน Controller แล้ว เราก็มาทำการทดสอบบนอุปกรณ์มือถือ และ MacBook Pro กัน

ทดสอบในฝั่งรับที่เป็น Mobile Client (Samsung S8+) ที่ระยะทางโดยประมาณ 15 เมตร และมี กำแพงบัง ซึ่งผลที่ได้คือ Throughput 80 Mbps ถึง 170 Mbps เลยทีเดียว การแกว่งของสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการทดสอบในขณะนั้น

ทดสอบในฝั่งรับที่เป็น Macbook Pro ที่ระยะทางโดยประมาณ 15 เมตรเช่นกัน และมี กำแพงบัง ซึ่งผลที่ได้คือ Throughput 120 Mbps ถึง 290 Mbps เลยทีเดียว การแกว่งของสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการทดสอบในขณะนั้น

ซึ่งผลการทดสอบ ด้วยความสามารถในการรับส่งของ Mobile Client นั้นกำลังส่งต่ำกว่า Device แบบ Notebook (MacBook Pro) ผลที่สามารถใช้งานได้กับระยะที่เท่ากันการใช้งานปกติใน Mesh ของ EMD1 ต้องบอกว่าผลการทดสอบในครั้งนี้เป็นผลที่ดีเลยทีเดียว  

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ ได้ที่ บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด โทร 02-940-2070 หรืออีเมล์ [email protected]


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION