ฟีเจอร์ใหม่ การตั้งค่า MESH บน FitXpress

MESH คือการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ เพื่อให้สัญญาณที่ต้องการส่งนั้นไปได้ไกลยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ (AP) อย่างน้อย 1 จุดที่มีสาย LAN โดยจุดอื่นๆ ที่ทำ MESH นั้น ต้องการเพียงไฟเลี้ยงอุปกรณ์เท่านั้น เรียกว่า "Over The Air" ไม่ต้องเสียบสาย LAN ในการตั้งค่าเลย สามารถตั้งค่าผ่าน FitXpress ได้ง่าย ตามขั้นตอนด้านล่างครับ :)

เริ่มต้นให้ทำการเพิ่มอุปกรณ์ เข้าไปในระบบ ซึ่งต้องมี AP ในระบบอยู่แล้วอย่างน้อย 1 ตัวและมีสถานะ Online เลือก “I want extend the network over the air” เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์แบบไร้สาย (MESH)

เลือก "Next" เพื่อทำการ Scan QR-Code ของอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม

ระบบจะแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ ตั้งชื่ออุปกรณ์ เลือก “Register Device” เพื่อทำลงทะเบียน

เลือก “Extend Over The Air Now” หลังลงทะเบียน อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

เลือก “The LED Indicator is Flashing Correctly” หลังพบสถานะไฟของอุปกรณ์กระพริบ ตามตัวอย่าง

เลือก “The AP Was Power On” หลังเชื่อมต่อไฟอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และตั้งค่าไปยังอุปกรณ์ที่ไร้สาย (MESH) อัตโนมัติ รอให้ระบบทำการตั้งค่าเสร็จ

เมื่อทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ให้กด “Next” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

สามารถตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ หรือย้ายจุดติดตั้งไปยังจุดที่ต้องการได้ตามสะดวก

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070


RELATED ARTICLES