ประกาศเพิ่มการรับประกันสินค้า

EnGenius ประกาศเพิ่มระยะเวลาในการรับประกันสินค้าในหมวด Access Point ทั้งประเภท Indoor และ Outdoor จากเดิม 2 ปี เพิ่มเป็น 3 ปี และ Controller Switch จากเดิม 3 ปีเพิ่มเป็น 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่การสั่งซื้อภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เพิ่มประกัน


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION