ทำไมต้อง Hikvision ISUP Protocol?

เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด Access Control และอุปกรณ์เกือบทุกชนิดของ Hikvision ไปยัง HikCentralPro ได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ VPN

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Hikvision จะใช้ protocol ในการเชื่อมต่อ 2 แบบด้วยกันคือ

1. Hikvision Private Protocol คือการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่อยู่เฉพาะภายใต้ผลิตภัณฑ์ Hikvision ด้วยกันเอง

2. Hikvision ISUP Protocol เป็นเครื่องมือเฉพาะของ Hikvison ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ในผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ข้าม Network และจากระยะไกล ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

Topology การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Hikvision มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน

1. Layer 2 Network 

L2

Topology แบบนี้เป็นการเชื่อมต่อ Lan Network ทั่วไปไม่มีอะไรซับซ้อน อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อภายใต้ switch L2 หรือ vlan เดียวกัน ทำให้สามารถที่จะใช้เครื่องมือค้นหาของ Hikvision ที่ชื่อ SADP หรือ software จัดการที่ชื่อว่า iVMS 4200, HikCentral Pro  จะ list อุปกรณ์ของ Hikvision ทั้งหมดแบบ auto discovery เหมาะสำหรับ network หรือองค์กรขนาดเล็ก มีจำนวนอุปกรณ์น้อย 

 

2. Layer 3 Network

L3

Topology แบบนี้เป็นการเชื่อมต่อ  Network ที่มีการ Routing มีการแยก subnet ของ IP address เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม ทำให้การวางอุปกรณ์แยกออกจากกันระหว่าง server ที่ใช้จัดการกับ อุปกรณ์ปลายทางเช่น Pad Terminal, controller, IP Camera, NVR เป็นต้น ทำให้การ scan ค้นหาอุปกรณ์ ไม่เจอเมื่อมีการข้าม Network Layer 2 แต่ software ของ Hikvision ( iVMS 4200, HikCentral Pro ) สามารถที่จะทำงานข้าม Netwok Layer 3 ได้ โดยการเพิ่มอุปกรณ์เป็นแบบ manual add แทนที่จะ auto discovery เหมือนกันกับ Netwok Layer 2

เหมาะสำหรับ network หรือองค์กรขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีจำนวนอุปกรณ์ที่มาก การออกแบบ topology สามารถลดการ broadcast ของ network ได้ดี และแบ่งสัดส่วนชัดเจนเช่น แบ่งตามแผนก

  

3. VPN Network

VPN

Topology แบบนี้เป็นการเชื่อมต่อ  Network ที่มีการเชื่อมระยะไกล และต้องการความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงต้องมีการลงทุนอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อจะสร้างเป็น Private Network ของตัวเอง จะต้องมี VPN Gateway ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่ และ VPN client ที่สาขาปลายทาง ทำให้ Network ที่สำนักงานใหญ่ และ สาขา เป็น L2 หรือ L3 routing กันได้เลย  ทำให้การทำงานของ Hikvision software (iVMS 4200, HikCentral Pro) เหมือนกันกับ topology แบบ Layer 2, Layer 3 Network

เหมาะสำหรับ network หรือองค์กรที่มีหลายสาขา ต้องการจัดการจากส่วนกลางที่เดียว เช่น การทำระบบ time attendance

  

4.Over Internet

isup

Topology แบบนี้เป็นการเชื่อมต่อ  Network ที่มีการเชื่อมต่อระยะไกล และต้องการความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ แต่ไม่ต้องการลงทุนอุปกรณ์เพิ่มจากเดิมเหมือนการสร้าง VPN Network ทาง Hikvision เห็นความสำคํญของการเชื่อมต่อแบบนี้ จึงได้พัฒนา protocol ของตัวเองที่ชื่อว่า ISUP protocol สามารถสร้างการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ปลายทางไปหา Hikvision software ที่ชื่อ HikCentral Pro ได้แม้แต่ อุปกรณ์ปลายทางอยู่ภายใต้ NAT 

เหมาะสำหรับ network หรือองค์กรที่มีหลายสาขา ต้องการจัดการจากส่วนกลางที่เดียว และไม่ต้องการลงทุน VPN  Network เพิ่ม เช่น การทำระบบ Access Control, Time attendance  


RELATED ARTICLES