ความแตกต่างระหว่างรุ่น NVR3 Software

NVR3 Software : โปรแกรมบันทึกภาพจาก ACTi ที่มีให้เลือกถึง 3 รุ่น

NVR3 Standard: โปรแกรมบันทึกภาพที่ใช้งาน Site ขนาดเล็กที่มีกล้องไม่เกิน 64 กล้องและมีข้อจำกัดในเรื่อง Cost-effective จึงทำให้มี Feature ที่ไม่มากนัก มีเพียงแค่ Viewing, Recording และ Playback เท่านั้น และสามารถกำหนดผู้ใช้งานได้เพียง 12 สิทธิ์เท่านั้น (Total 64 Channels / Free License 17 Channels (ACTi Camera 16 Units / 3rd-party Camera 1 Unit))

NVR3 Enterprise : โปรแกรมบันทึกภาพที่มี Scale ที่ใหญ่ขึ้น จำนวนกล้องมากขึ้น สามารถรองรับได้ถึง 100 กล้องภายใน Server เดียวกันด้วย Feature NVR3 ที่มากขึ้นกว่า NVR3 Standard เช่น e-Map, Active Directory, Smart Search เป็นต้น และ ยังสามารถกำหนดผู้ใช้งานได้ Unlimited Users. (Total 100 Channels / Free License 17 Channels (ACTi Camera 16 Units / 3rd-party Camera 1 Unit))

NVR3 Corporate : โปรแกรมบันทึกภาพที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับระบบ POS Management, IP Door Control, Network DIO เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสามารถของตัวโปรแกรมได้มากขึ้น สามารถบันทึกกล้องได้สูงสุด 100 กล้องเช่นเดียวกับ Enterprise (Total 64 Channels / Free License 2 Channels (ACTi Camera 1 Unit / 3rd-party Camera 1 Unit))

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรุ่น

 

ตารางเปรียบเทียบความสามารถ Integration ระหว่างรุ่น

จากข้อมูลข้างต้น ACTi ได้คำนึงถึงเครื่องบันทึก หรือ เครื่องแสดงผลที่มีข้อจำกัดในหลากหลายได้ ทั้ง Performance ของเครื่อง หรือ งบประมาณในการลงทุน ตารางด้านบนก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถเลือกใช้รุ่น Software ให้เหมาะสมได้มากขึ้น


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION