ขั้นตอนการ Uninstall NVR3 จาก ACTi

ขั้นตอนการ Uninstall NVR3 Server and Workstation สำหรับบันทึกกล้อง ACTi

---------- สามารถตอบคำถามดังนี้

1. จะลบโปรแกรม NVR3 ออกจากเครื่องต้องทำอย่างไร

2. เมื่อลบโปรแกรมแล้ว แต่ลบไม่หมดจะต้องไปตรวจสอบที่ไหน

3. Control Panel บน PC ดูได้จากที่ไหน

 

 

 

 

 

 


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION