ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมบันทึกวีดีโอกล้องวงจรปิด NVR3 จาก ACTi

ขั้นตอนการ Install NVR3 Server and Workstation สำหรับบันทึกกล้อง ACTi

---------- สามารถตอบคำถามดังนี้

1. NVR3 Server / Workstation คืออะไร

2. จำเป็นต้อง Install Server และ Workstation ภายในเครื่องเดียวกันหรือไม่

3. Username / Password (Default) NVR3 คืออะไร

4. หากต้องการ Remote Client ต้องทำอย่างไร

5. การกำหนด IP Address ให้กับ NVR3 Server ต้องทำอย่างไร

 

 

 


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION