ขั้นตอนการตั้งค่า Motion Detection บนระบบ ACTi ทำอย่างไร

คลิปการตั้งค่า Motion Detection บนหัวกล้อง ACTi

คลิปการตั้งค่า Motion Detection บน Softwrae NVR3 ของ ACTi

---------- สามารถตอบคำถามดังนี้

1. การ Playback กล้อง ACTi ของ Fisheye ทำอย่างไรใน Software NVR3 ทำอย่างไร

2. การ Export File VDO ของ Fisheye ในการทำ Dewarping ของกล้อง Fisheye จาก ACTi ทำอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION