ขั้นตอนการดูภาพย้อนหลัง Playback และ Export File ของโปรแกรมบันทึกภาพ NVR3 จาก ACTi

ขั้นตอนการ การ Playback และ Export File กล้องวงจรปิด ACTi

---------- วีดีโอนี้สามารถให้คำตอบต่อไปนี้ >>

1. ดู Playback บน NVR3 ของ ACTi อย่างไร

2. Export File Video จาก NVR3 ทำอย่างไร

3. การค้นหาภาพย้อนหลังของ ACTi ทำอย่างไร

4. การกำหนดช่วงเวลาค้นหา / กำหนดช่วงเวลา Export วีดีโอ ทำอย่างไร


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION