การ Activate License Key โปรแกรม NVR3 หรือ CMS2 ของ ACTi

ขั้นตอนการ การ Activate License Key สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน กล้องของ ACTi มากกว่า 16 กล้องสามารถทำตามจากคลิปนี้ได้เลยครับ

---------- สามารถตอบคำถามดังนี้

1. Activate License Key - Online / Offline ทำอย่างไร

2. จะสังเกตุจำนวน License กล้องอย่างไร

3. Mac Address ของ Server ดูได้จากที่ไหน

4. Import File License Key อย่างไร

 

 

 


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION