การเริ่มต้นใช้งาน หรือ Activate อุปกรณ์ Hikvision

วิธีการเริ่มต้นการใช้งาน หรือ Activate อุปกรณ์ Hikvision 

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Face Terminal เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน โดยอุปกรณ์มี Wiring Terminal ดังต่อไปนี้

 โดยอุปกรณ์รองรับไฟ DC 12V โดยเชื่อมต่อที่สายสัญญาณ Red (+) / Black (GND)

2. หากต้องการเชื่อมต่อ Contact อุปกรณ์ไปที่ กลอนประตู หรือ ปุ่ม Exit สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตาม Diagram ตามรายละเอียด

3. วิธีการ Activate วิธีที่ 1 เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว ระบบจะเริ่มลำดับขั้นตอนการ Activate การใช้งานตามลำดับบนหน้าจออุปกรณ์ดังนี้

3.1 Activate Device - การกำหนดรหัสผ่านการเข้าใช้งานอุปกรณ์

3.2 Select Language - เลือกภาษาการใช้งาน (อุปกรณ์รองรับหลายภาษา เช่น อังกฤษ, ไทย, จีน เป็นต้น)

3.3 Select Application Mode - เลือกประเภท หรือ Location ของอุปกรณ์ 

3.4 Select Network - เลือกการเชื่อมต่อ Network ให้กับอุปกรณ์

3.5 Access to Hik-Connect - กำหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้เข้ากับระบบ Hik-Connect (สามารถ Skip ได้หากไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับ Hik-Connect)

3.6 Privacy -  การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลการใช้งานบนอุปกรณ์ Face Terminal

3.7 Add Administrator - กำหนดผู้ดูแลอุปกรณ์ให้กับอุปกรณ์ โดยกำหนดโดยใช้ ใบหน้า (Face) และ/หรือ บัตร (Card)

4. อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

 

วิธีการ Activate วิธีการที่ 2 

1. โดยการใช้ SADP เพื่อ Activate การใช้งาน สามารถ Download SADP Tool ได้จากที่นี่

2. เปิดโปรแกรม SADP เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ว่าตัวใดในระบบที่ยังไม่ได้ทำกการ Activate  ระบบจะขึ้นว่า Inactive

3. ดำเนินการเลือกอุปกรณ์ และกำหนด Password ที่ต้องการ หากต้องการกำหนด IP Address สามารถดำเนินการ Modify IP Address ได้จากโปรแกรม SADP ได้ทันที

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS