การเปลี่ยน IP Address กล้อง IP Camera ของ ACTi

 

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนการเปลี่ยน IP Address ของกล้อง ACTi โดยใช้ IP Utility

---------- สามารถตอบคำถามดังนี้

1. การเปลี่ยน IP Address กล้องต้องใช้โปรแกรมอะไร

2. ค้นหากล้องไม่เจอต้องทำอย่างไร

3. การเปลี่ยน IP Address อย่างไรจึงจะทำสำเร็จ

4. IP Utility คืออะไร


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION