การเดินสายไฟอุปกรณ์ DS-K1T320MFWX

 

1. หลังจากทำการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วให้ทำการเดินสายไฟตามรูปด้านล่าง

wire1.1 สายไฟจาก power supply 12VDC ต่อเข้ากับสายไฟของอุปกรณ์โดยไฟบวกต่อเข้ากับสายสีแดงและไฟลบต่อเข้ากับสายสีดำตามลำดับ

 หมายเหตุ ถ้าสายไฟที่ใช้มีขนาด 18AWG ระยะระหว่างอุปกรณ์กับตู้จ่ายไฟต้องไม่เกิน 20 เมตร

              ถ้าสายไฟที่ใช้มีขนาด 15AWG ระยะระหว่างอุปกรณ์กับตู้จ่ายไฟต้องไม่เกิน 30 เมตร

              ถ้าสายไฟที่ใช้มีขนาด 12AWG ระยะระหว่างอุปกรณ์กับตู้จ่ายไฟต้องไม่เกิน 40 เมตร

 1.2 การต่อสายไฟเข้ากับ Door Magnetic Lock ให้ต่อขั้วบวกจาก Door Magnetic Lock มาเชื่อมกับสายไฟ COM ของตัวอุปกรณ์ (สายสีขาว/เหลือง) และต่อขั้วลบจาก Door Magnetic Lock มาเชื่อมกับสายไฟ NC ของตัวอุปกรณ์ (สายสีขาว/เหลือง) กรณีที่มีการใช้อุปกรณ์ Break Glass ให้เอาอุปกรณ์ Break Glass ไปต่อคั่นระหว่างสายไฟบวก โดยการต่อจะเป็นไปดังนี้ ขั้วบวกจาก Door Magnetic Lock -> ขา NC ของอุปกรณ์ Break Glass -> ขา COM ของอุปกรณ์ Break Glass -> สายไฟ COM ของตัวอุปกรณ์ Access Control (สายสีขาว/เหลือง)

 หมายเหตุ ขนาดของ Power Supply ที่แนะนำสำหรับ Door Magnetic Lock คือ 12V, 1A

 1.3 ปุ่ม Exit Button ให้ต่อสายไฟดังนี้ ขา NO ของ Exit Button -> สายไฟ BTN ของตัวอุปกรณ์ (สายไฟสีเหลือง/เทา) และ ขา COM ของ Exit Button -> สายไฟ GND ของตัวอุปกรณ์ (สายไฟสีดำ)

 1.4 กรณีที่มีการใช้ Door Contact Sensor ให้ต่อสายไฟดังนี้ สายไฟเส้นแรกของตัว sensor -> สายไฟ SEN ของตัวอุปกรณ์ (สายไฟสีเหลือง/เขียว) และ สายไฟเส้นที่สองของตัว sensor -> สายไฟ GND ของตัวอุปกรณ์ (สายไฟสีดำ)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ .pdf

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070 ext.3


RELATED ARTICLES