การอัพเกรด Firmware Ming-Ji

การอัพเกรด Firmware Ming-Ji เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

วิธีตรวจสอบ Firmware Ming-Ji

วิธีอัพเกรด Firmware Ming-Ji

ทำการ Download Firmware ตาม version ที่ต้องการ 

Firmware Version Click Download Update Content Date Release
0408  Click Here Caribate Temperature 14.4.20
0513  Click Here 1.add temperature information in Capture History
2.Support upload alarm sound, MP3, Wav size within 1M
3. add the temperature informationof capture record export file
4.Add photos to alarm record export file
14.5.20 (ล่าสุด)

1. ให้ Login ไปที่ Ming-Ji ในระบบตามแต่ละที่

Username : admin (default)

Password : admin123 (default)

2. ให้เลือก System Configuration

3. เลือก Device Mainenance

จะเห็น Local Upgrade ในส่วนที่ 1 “Drag file here, Only allow.img files”และ ส่วนที่ 2 “Drag App large file here, Only allow .img files”

4. ให้เลือก File ตามลำดับ และ ช่องสำหรับการอัพโหลดไฟล์ตามภาพด้านล่าง

5. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์แรกเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save

Screen Shot 2563-04-14 at 13.43.56

6. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์แรกเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save

7. กลับมาที่หน้า Device Maintenance อีกครั้ง

8. เลือก File ลำดับที่ 2 ตามรูปด้านล่างเพื่อทำการอัพเกรดที่ช่องอัพเกรดที่ 2

9. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สองเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save

Screen Shot 2563-04-14 at 13.43.56

10. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์สองเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save

11. กลับมาที่หน้า Device Maintenance อีกครั้ง

 

12. ให้ทำการเลือกไฟล์ที่ 3 อัพเกรดในช่องอัพเกรดช่องที่ 2

13. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สามเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save อีกครั้ง

Screen Shot 2563-04-14 at 13.43.56

14. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สามเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save อีกครั้ง

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Ming-Ji version ใหม่ได้แล้วครับ

 

 

 

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION