การอัพเกรดโปรแกรม NVR3 โปรแกรมบันทึกภาพของ ACTi

สิ่งที่ต้องเตรียมเครื่อง Server ต้องมีอะไรบ้าง?

*Back up ค่า Config ของ NVR3 ที่ต้องการ Upgrade ก่อน

*เครื่อง Server NVR3 รองรับทั้ง Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012

*ตัว Internet Explorer ต้องอัพเกรดเป็นตั้งแต่ version 10 ขึ้นไป

ขั้นตอนการอัพเกรด Software NVR3 ของ ACTi สามารถทำได้ตามลำดับดังนี้

1.ทำการ Download Program version ใหม่ จาก www.acti.com ได้เลย

 

ให้ทำการเลือก Video Management System > พิมพ์คำว่า nvr3 ตรงตำแหน่ง Global Search > เลือก Software ที่ต้องการ (ตัวอย่าง ต้องการอัพเกรดเป็น NVR3 enterprise software V.3.0.13.59) > คลิกเพื่อทำการ Downlaod

2.Extact File ที่ Download มา

3.ทำการคลิก Install software

ระบบจะทำการ install version ใหม่ให้อัตโนมัติ

ระบบจะทำการ upgrade SQL Server เป็น version ใหม่ให้ด้วย เพื่อรองรับ Database การใช้งาน IVS Service (ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ)

เป็นอันสิ้นสุดการ Upgrade Version NVR3 Software

 


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION