การทำหน้า Portal ที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามกับ Portalista

การทำหน้า Portal สวยๆ และสามารถ Authen user ในรูปแบบต่างๆได้ ตั้งแต่ทำแบบสอบถามก่อน หรือดู Image/Video AD ก่อนเข้าใช้ WiFi จริงๆเป็นแค่ฟีเจอร์เบื้องต้นเท่านั้น

ตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี้ คือการทำ Re-targeting marketing จาก Data-soures ต่างๆที่เราได้รับจากทั้ง coupon, social, form หรือ API ที่ไปคุยกับ Database อื่นๆด้วย API ก็ตาม

Portalista มี Dashboard ที่จะช่วยให้ท่านสามารถดึงฐานข้อมูลที่ได้รับจากการ Authentication WiFi (เฉพาะลูกค้าที่ยอมรับเงื่อนไขก่อนเข้าใช้งาน -Term and Conditions) มาใช้ทำ re-targeting บน social media AD platform ได้อีกด้วย

ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถยิงโฆษณาไปยังกบุ่มเป้าที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว ให้มาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

1

2

3

4

5

6


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION