การตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน DS-K1T320MFWX ผ่าน WebUI

 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ .pdf

1. หลังจากทำการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วให้ทำการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ Access control จากนั้นให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ network เดียวกันกับอุปกรณ์ Access control เปิด web browser และพิมพ์ IP address ของอุปกรณ์เพื่อเข้าสู่หน้า WebUI Login ใส่ user name คือ admin และพาสเวิร์ดตามที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนการ activate

Picture1

2. ให้ทำการตั้งค่าเวลาให้อุปกรณ์ก่อนโดยไปที่เมนู configuration จากนั้นเลือก System Settings>Time Settings แล้วตั้งค่า Time Zone เป็น GMT+07:00 Bangkok เลือกตั้งค่า NTP server ถ้าต้องการใช้ จากนั้นกด Save

Picture2

3. ทำการตั้งค่าแผนกที่ต้องการโดยไปที่เมนู Person Management แล้วกดปุ่ม +Add Department เพื่อเพิ่มแผนก

Picture3

4. ทำการพิมพ์ชื่อแผนกที่ต้องการในช่อง Department Name จากนั้นกดปุ่ม Save แผนกที่เพิ่มจะไปอยู่ด้านล่างสุดของรายชื่อแผนก

Picture4

5. หลังจากทำการตั้งค่าแผนกที่ต้องการเสร็จแล้วให้ทำการเพิ่มบุคคลโดยทำการคลิ๊กเลือกแผนกที่ต้องการจนชื่อแผนกขึ้นเป็นสีฟ้า จากนั้นกดปุ่ม +Add เพื่อทำการเพิ่มบุคคล

Picture5

6. ทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้ (1)รหัสพนักงาน ต้องไม่ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่แล้ว (2)ใส่ชื่อพนักงาน (3)เลือกแผนกที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นแผนกที่เราเลือกไว้ก่อนกดปุ่ม add ในข้อ 5 (4)เลือกเพศ (5)เลือกว่าเป็นพนักงานธรรมดา, แขก หรือ บุคคลต้องห้าม (6)เปิดปุ่มนี้ถ้าต้องการให้เป็น user ถาวร (7)ตั้งเวลาที่จะให้ user นี้ active (8)เปิดปุ่มนี้ถ้าต้องการให้ทำหน้าที่ administrator (9)กดเพื่อเพิ่มรูปจากคอมพิวเตอร์ (การตั้งค่าผ่าน WebUI จะไม่สามารถเลือกถ่ายรูปผ่านอุปกรณ์ Access control โดยตรงได้ ถ้าต้องการถ่ายรูปสดให้ไปที่อุปกรณ์ Access control หลังจากที่ตั้งค่าบุคคลนี้แล้ว ดูคำอธิบายในข้อ 8-10)

Picture6

7. การเพิ่มข้อมูลบัตรสามารถทำได้โดยกด (10)+ Add Card จากนั้นถ้ารู้หมายเลขบัตรสามารถกรอกลงได้โดยตรงเลยแต่ถ้าอยากให้อุปกรณ์ access control อ่านค่าบัตร (11)ให้กดปุ่ม Read จากนั้นให้ทาบบัตรลงบนอุปกรณ์ access control หลังจากทาบแล้วจะได้ตัวเลขบัตรในช่อง Card No. ให้กด OK เพื่อเพิ่ม การเพิ่มข้อมูลลายนิ้วมือสามารถทำได้โดย (12)กด +Add Fingerprint หน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีข้อความขึ้นมาบอกให้สแกนลายนิ้วมือลงบนอุปกรณ์ access control ให้ทำการทาบนิ้วที่ต้องการลงบนอุปกรณ์ access control โดยกดแล้วปล่อยทั้งหมด 3 ครั้ง ถ้าสแกนเสร็จจะปรากฏลายนิ้วมือที่สแกนเสร็จในรายชื่อลายนิ้วมือ (13)ทำการตั้งค่า PIN เพื่อใช้เป็น Password ในการเข้าอุปกรณ์ access control กรณีที่จะใช้การ access แบบ password ด้วย เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

Picture7

8. การเพิ่มรูปถ่ายจากอุปกรณ์ Access Control โดยตรงสามารถทำได้โดยเข้าเมนูเซ็ทอัพอุปกรณ์โดยการกดปุ่ม OK menu ค้างไว้จากนั้นสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือใช้ card แตะ ในกรณีที่ได้ทำการตั้งค่า user administrator ไว้ แต่ถ้าไม่ได้ตั้งค่า user admin ไว้ให้กดปุ่มลูกศรขวา 1 ครั้งเพื่อเข้าหน้าใส่ password จากนั้นใส่ password ที่ใช้ activate อุปกรณ์เข้าไป จะเข้าสู่หน้าเมนูของอุปกรณ์จากนั้นไปที่หมวด User แล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าเมนู

33

9. จากนั้นเลือก Person List แล้วกดปุ่ม OK จากนั้นเลื่อนหาบุลคลที่ต้องการเพิ่มรูปถ่ายแล้วกดปุ่ม OK

34

10. เลื่อนไปยังเมนู Face จากนั้นกดปุ่ม OK ให้พนักงานที่อยากจะเพิ่มรูปถ่ายยืนหน้ากล้องของอุปกรณ์ Access Control แล้วกดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกภาพถ่าย

35

11. การตั้งค่าเกี่ยวกับ Access control ต่างๆ ให้ตั้งค่าในเมนู Configuration>Access Control จะแยกเป็น 3 แท็บคือ Authentication Settings, Door Parameters และ Terminal Parameters (1) สามารถตั้งค่า Authentication ได้หลากหลายรูปแบบตามรูปด้านล่าง (2)ส่วนการตั้งค่าให้ access control ทำการ recognize ทุกๆ กี่วินาทีสามารตั้งค่าได้ตรงนี้ (3)ใช้สำหรับตั้งค่าระยะห่างเป็นวินาทีในการให้สิทธิ์เข้าประตู (4)เปิดถ้าต้องการให้เกิด Alarm เมื่อสแกนไม่ผ่านเกินกี่ครั้ง (5)เปิดเพื่อให้เกิด Alarm เมื่อมีการงัดแงะอุปกรณ์ (6)เปิดถ้าต้องการให้ตัวเลขที่อ่านค่าได้จาก card อ่านแบบย้อนกลับหลัง ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Save

11

12. เมนู Door Parameter มีไว้สำหรับตั้งค่าการควบคุมประตูโดยค่าดั้งเดิม (1)จะเปิดประตูหลังจากอนุญาติสิทธิ์เป็นเวลา 5 วินาที (2)กำหนดเวลาที่จะเกิด alarm ถ้าเปิดประตูทิ้งไว้เกินเวลานี้ (3)ตั้งค่าสถานะของเซนเซอร์ประตูว่าปรกติปิดหรือเปิด (4)ตั้งค่าสถานะปุ่ม exit ว่าปรกติปิดหรือเปิด (5)ตั้งค่าสถานะประตูขณะที่ไฟดับว่าปรกติปิดหรือเปิด (6)ตั้งค่าเวลาเปิดประตูของบุคคลที่ตั้งค่าการเปิดแบบ extended ไว้ (7)ตั้งค่าเวลาที่ประตูจะเปิดสำหรับบุคคลที่ตั้งค่า First person ไว้ (8)ตั้งรหัส Duress ประตูจะถูกเปิดด้วยรหัสนี้และมีการแจ้งเตือนไปยัง Client ว่าเกิดเหตุการณ์ขมขู่ (9)ตั้งรหัสที่สามารถเปิดประตูได้ทุกกรณี รหัสนี้ต้องไม่ซ้ำกับข้อ 8

12

13. ถ้าต้องการเปิดโหมด Encryption ของบัตร mifare สามารถเปิดได้จากหน้าเมนู Configuration>Card Settings>Card Type แล้ว enable M1 Card Encryption

13

14. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสามารถทำได้จากเมนู Configuration>Security>Privacy Settings โดยการตั้งค่าจะเป็นไปดังนี้ (1)ใช้สำหรับตั้งค่าการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ของตัวอุปกรณ์ (2)เลือกเพื่อแสดงผลบนหน้าจอขณะให้สิทธิ์ (3)ตั้งเวลาที่จะให้แสดงผล (4)ทำการบันทึกรูปหลังจากมีการอนุญาตให้เข้าประตู (5)ทำการอัพโหลดรูปหลังจากมีการอนุญาตให้เข้าประตู (6)บันทึกรูปถ่ายของคนที่ลงทะเบียนไว้ (7)ทำการบันทึกรูปที่อุปกรณ์ capture ไว้จากการทำลิงค์ (8)ทำการอัพโหลดรูปที่อุปกรณ์ capture ไว้จากการทำลิงค์ ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม Save

14

15. สำหรับการเรียกดู Event log สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Maintenance and Security>Maintenance>Log เสร็จแล้วตั้งค่าวันเวลาที่ต้องการค้นหา หรือใส่ filter ประเภทเหตุการณ์ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Search

15

16. การใช้งาน Time Attendance สามารถทำได้สองแบบคือแบบ Local T&A และแบบ Platform Attendance โดยแบบ Local T&A การคำนวณ Time Attendance จะจบในตัวอุปกรณ์และสามารถแสดงผลรวม Dashboard โดยตรงจากหน้า WebUI ได้เลย แต่ในส่วนของ Platform Attendance เหมาะสำหรับเอาไปแสดงผลต่อใน Platform เช่น HikCentral Access Control หรือ HikCentral Professional

17. การตั้งค่า Local T&A สามารถทำได้โดยไปเปิดโหมดในเมนู Configuration>Attendance>Basic Configuration แล้ว enable Local T&A

17

 18. จากนั้นให้ตั้งค่ากะจากเมนู Time and Attendance>Shift Management

18

19. เลือกแก้ไขกะที่ต้องการ ตัวอย่างด้านล่างเลือกมาจาก (1)Normal Shift2 (2)ทำการตั้งชื่อที่ต้องการ (3)ตั้งเวลาเข้าออกงาน (4)เปิดถ้าต้องการตั้งช่วงเวลาทำงานล่วงเวลาด้วย เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

19

20. จากนั้นตั้งค่า Schedule จากเมนู Time and Attendance>Schedule จากนั้นกดปุ่ม +Add Schedule

20

21. ทำการตั้งชื่อในช่อง Schedule Name จากนั้นกดปุ่ม +Add เพื่อทำการเพิ่มพนักงานที่จะใช้ตารางเวลานี้โดยสามารถเลือกได้แบบทั้งแผนก และรายบุคคล เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

21

22. ทำการ (1)เลือกวันที่ต้องการใช้ตารางเวลานี้แล้วทำ (2)การเลือกกะที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Complete

22

23. สุดท้ายทำการตั้งค่า Attendance Rule จากเมนู Time and Attendance>Attendance Rule

23

24. โดยโปรแกรมจะให้ตั้งค่าอยู่ 2 อันคือ เวลาที่เช็คอินได้ช้าที่สุดหน่วยเป็นนาทีก่อนที่ระบบจะถือว่าเป็นการมาสาย กับเวลาเช็คเอาท์ที่เร็วที่สุดหน่วยเป็นนาทีก่อนที่ระบบจะถือว่าเป็นการกลับก่อนเวลา จากนั้นกดปุ่ม Save เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็ท Time Attendance

24

25. การเช็คดู Summary Dashboard ของโหมด Local T&A สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Attendance Report>Attendance Statistics โดยจะสามารถดูได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือนโดยรายวันเมื่อมีการกดเลือกวันนั้นๆ จะมีข้อมูลสรุปรวมในวันนั้นๆ ว่ามีคนขาด ลา มาสายกี่คน ส่วนแบบรายเดือนจะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดภายในเดือนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องมาทำงานปรกติกี่คน มาสายทั้งหมดกี่ครั้ง กลับก่อน, ลืมเช็คชื่อ และขาดงานทั้งหมดกี่ครั้ง โดยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าใครคนใดเป็นคนขาดงานหรือมาสาย

25

26. การ export attendance report สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Attendance Report>Summary Report โดยสามารถเลือกรูปแบบของรายงานได้ดังต่อไปนี้จาก (1)เมนู Summary Report, Abnormal Attendance, Attendance Card, Attendance Record, Shift Schedule, Total Reports หลังจากนั้นให้(2)ตั้งค่าวันเวลาที่ต้องการดึงข้อมูล จากนั้นกด (3)Export Excel เพื่อทำการดึงรายงาน

26

27. สำหรับการตั้งค่าแบบ Platform Attendance สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Configuration>Platform Attendance จากนั้น Enable โหมด และทำการตั้งค่าตามนี้ (1)เปิดโหมด (2)เลือกโหมดการลงเวลา Manual คือทุกครั้งที่ทำการลงเวลาจะต้องเลือกว่าเป็นลงชื่อเข้าหรือออก Auto คือการลงเวลาจะเป็นไปตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้และตัวอุปกรณ์จะเลือกให้เองว่าเป็นการลงชื่อเข้าหรือออก Manual and Auto คือตัวอุปกรณ์จะเลือกให้เองว่าเป็นการลงชื่อเข้าหรือออกแต่สามารถเลือกเปลี่ยนเองได้อีกครั้งนึง (3)เปิดเพื่อตั้งตารางเวลา (4)ตั้งชื่อการลงชื่อเข้า (5)ตั้งชื่อการลงชื่อออก (6)กดเพื่อระบายแถบเวลา (7)ระบายแถบเวลาตามตารางการทำงานจริง (8)เปิดถ้าต้องการให้ลงชื่อเวลาพักผ่อนด้วย (9)เปิดถ้าต้องการคำนวนการทำงานล่วงเวลา จากนั้นกดปุ่ม Save

27

28. รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างรายงานแบบต่างๆ

Summary Report (same as Total Report)

28

Abnormal Attendance

281

Attendance Card

282

Attendance Record

284

Shift Schedule

285

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำแนะนำในการใช้งานต่างๆ โทร 02-940-2070 ext.3

 

 

 

 


RELATED ARTICLES