การตั้งค่าบันทึกภาพบนหัวกล้อง Z91 ด้วย SD Card

Z91 กล้อง Mini Dome

กล้องประสิทธิภาพที่โดดเด่นที่มาพร้อมการ Resolution ถึง 4MP พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพด้วย SD Card ด้วยความจุ 64GB ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกภาพด้วย Main Stream (Stream 1) หรือ Sub Stream (Stream 2)

การตั้งค่าบันทึกภาพบน SD Card ทำได้ดังนี้

1. ให้เสียบ SD Card เข้าตัวกล้อง Z91

2. ให้ Login เข้าหัวกล้องด้วย Internet Explorer.

3. ให้เข้าที่หัวข้อ Storage

4. ให้ Format SD Card และจะเห็นจำนวนพื้นที่ความจุบน SD Card

Allocate Capacity - จะใช้พื้นที่เท่าใดในการบันทึกภาพบน SD Card

5. ในหัวข้อ Video Storage info เลือกจะให้บันทึกแบบใด

Storage Policy : Manual Storage  - บันทึกแบบ Manual , Planned Storage - บันทึกตามตารางเวลา, Off - ปิด

Stream : ให้เลือกว่าจะให้บันทึก Stream ใด ระหว่าง Main Stream (Stream 1) หรือ Sub Stream (Stream 2)

When Storage Full : Overwirte - ให้บันทึกวนตลอด หรือ Stop - ให้หยุดการบันทึกเมื่อข้อมูลเต็ม

Post-Record(s) : Default คือ 60 วินาที  

Plan : กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการโดยมี Armed (สีฟ้า) Unarmed (สีขาว)

เพียงเท่านี้ก็สามารถบันทึกภาพบน SD Card ได้แล้ว

หากต้องการดูภาพย้อนหลังบนหัวกล้องที่ SD Card ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ให้ไปที่หัวข้อ Playback

เลือก Query จะปรากฏข้อมูลที่บันทึกภาพไว้ใน SD Card และเลือก ช่วงเวลาที่ต้องการเล่นภาพย้อนหลังได้เลย

หากต้องการ Dowanload ข้อมูลลงมาที่เครื่องให้ทำการเลือก Recording Download 

เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ Download และคลิก Download

เลือก Save as เลือก Directory ที่ต้องการเก็บ File 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยการ Download File จาก หัวกล้อง


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION